Sinds 2015 recht op transitievergoeding
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Transitievergoeding

In de Wet Werk en Zekerheid is sinds 1 juli 2015 geregeld dat bij ontslag via het UWV en de rechter altijd recht bestaat op een transitievergoeding.

Hoogte transitievergoeding

  • Als u een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij/zij recht op een vergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.
  • Als u een medewerker ontslaat die minimaal tien jaar in dienst is, is dit een half maandsalaris per dienstjaar

Let op: Tot 1 januari 2020 geldt voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn en op het moment van het ontslag vijftig jaar of ouder zijn, dat hij/zij voor elk gewerkte dienstjaar na het vijftigste levensjaar recht heeft op een maandsalaris, maar alleen als hij/zij werkt bij een bedrijf met 25 of meer werknemers.

Maximum ontslagvergoeding

De transitievergoeding is maximaal € 81.000,- (peil 2019), of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.

Overgangstermijn

Voor kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers komt er een overgangstermijn. U mag tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als u uw personeel gedwongen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dan mag u bij de berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding uitgaan van de reguliere opbouw van 0,5 maand per gewerkt jaar.

Alleen bij wederzijds goedvinden geen vergoeding verplicht

Bij beëindiging van een arbeidscontract met wederzijds goedvinden bent u niet verplicht een vergoeding te betalen, echter de kans dat een werknemer besluit om van zijn wettelijke recht op een vergoeding af te zien, is sinds de invoering van de transitievergoeding klein.