Nieuwe regeling onwerkbaar weer van kracht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 december 2019

Vorst WW per 01-01-2020

Recentelijk is de regeling onwerkbaar weer gepubliceerd door Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de afbouw staat deze regeling bekend als Vorst-WW. Deze regeling gaat vanaf 1 januari 2020 in.

De regeling kent een uniforme wachttijd van twee dagen. Waar eerder in gesprekken met het Ministerie SZW sprake was van vijf wachtdagen, is door de succesvolle lobby van betrokken werkgeversorganisaties waaronder NOA, het aantal wachtdagen op twee vastgesteld.

De wachttijdregeling is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en vervangt de huidige regels voor het zogenoemde vorstverlet. Voor bedrijven in de afbouw waren er tot op heden geen wachtdagen en kon u bij vorst, waarbij voldaan werd aan de voorwaarden zoals genoemd in de CAO Afbouw, meteen een melding doen bij het UWV voor een Vorst-WW uitkering. Dan stopte ook de loondoorbetalingsverplichting. Dat gaat dus nu veranderen.

Alle werkgevers moeten hun werknemers per 1 januari 2020 bij onwerkbaar weer - denk bijvoorbeeld aan strenge vorst - 2 dagen 100% doorbetalen. Daarna krijgen de werknemers recht op een WW-uitkering en stopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Wel moet u net als voorheen de WW-uitkering tot 100% aanvullen. Hierin is niets veranderd. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen geldt een wachttijd van 19 dagen.

Meer info en ‘vorst-WW aanvragen’:
"Let op: NIET de melding voor de bouwsector gebruiken!"

Deel dit artikel: