Toelichting én voorbeeldberekeningen nieuwe CAO-Afbouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 december 2021

Voorbeelden loonsverhoging

Er is met vakbonden een nieuwe tweejarige CAO afgesproken voor alle werknemers in de afbouw. Naast procentuele verhogingen en eenmalige uitbetaling is ook een nominale verhoging (in centen) afgesproken. Aan de hand van enkele voorbeelden lichten we de afgesproken salarisverhogingen (in bruto bedragen) toe.   

Voorbeeld 1: Uitleg structurele loonsverhogingen afbouw medewerker

Stel, een medewerker heeft een garantie uurloon van € 19,46 sinds 1 januari 2021 (Groep 4b met 4 jaar werkervaring). Per 1 maart 2022 gaat dit garantie uurloon omhoog met 1.4% naar € 19,73. Dit bedrag wordt per 1 maart 2022 ook verhoogd met een bedrag in centen (40 euro per maand/162,5 uur). Dit betekent dat de 40 euro gedeeld wordt door 162,5 uren waardoor het garantie uurloon van € 19,73 wordt verhoogd met € 0,25. Per 1 maart 2022 wordt het nieuwe garantieloon in dit voorbeeld € 19,98. Daarnaast wordt per 1 maart 2022 eenmalig € 75,- bruto uitbetaald.  

Per 1 januari 2023 wordt het garantieloon van € 19,98 verhoogd met 1,5% naar € 20,28. Dit bedrag wordt per 1 januari ook verhoogd met een bedrag in centen (50 euro per maand/162,5 uur). Dit betekent dat de € 50 gedeeld wordt door 162,5 uren waardoor het garantie uurloon van € 20,28 wordt verhoogd met € 0,31. Per 1 januari 2023 wordt het nieuwe garantieloon in dit voorbeeld € 20,59.

Garantieuurloon afbouwmedewerker, functiegroep 4b en 4 jaar werkervaring

Per 1 maart 2022Per 1 januari 2023
€ 19,98€ 20,59

Voorbeeld 2: Uitleg structurele loonsverhogingen werknemer natuursteen

Stel, een medewerker heeft een garantie uurloon van € 19,04 per 1 januari 2021 (Groep 4a met 4 jaar werkervaring). Per 1 maart 2022 gaat dit garantie uurloon omhoog met 1.4% naar € 19,31. Dit bedrag wordt per 1 maart ook nog verhoogd met een bedrag in centen (40 euro per maand/160,33 uur). Dit betekent dat de 40 euro gedeeld wordt door 160,33 uren waardoor het garantie uurloon van € 19,31 wordt verhoogd met € 0,25. Per 1 maart 2022 wordt het nieuwe garantieloon in dit voorbeeld € 19,56. Daarnaast wordt per 1 maart 2022 eenmalig € 75,- bruto uitbetaald. 

Per 1 januari 2023 wordt het garantieloon van € 19,55 verhoogd met 1,5% naar € 19,84. Dit bedrag wordt per 1 januari ook nog eens verhoogd met een bedrag in centen (50 euro per maand/160,33 uren). Dit betekent dat de € 50 gedeeld wordt door 160,33 uren waardoor het garantie uurloon van € 19,84 wordt verhoogd met € 0,31. Per 1 januari 2023 wordt het nieuwe garantie uurloon in dit voorbeeld € 20,16.   

Garantie uurloon afbouwmedewerker natuursteen, functiegroep 4a en 4 jaar werkervaring

Per 1 maart 2022Per 1 januari 2023
€ 19,56€ 20,16

Voorbeeld 3: Uitleg BBL leerling van 19 jaar in tweede opleidingsjaar 

In de CAO-Afbouw 2022/2023 wordt het salaris van de BBL leerling tussen 16 en 20 jarige leeftijd vanaf 1 januari 2022 jaarlijks verhoogd. CAO-partijen hebben afgesproken dat het uurloon in dit voorbeeld per 1 januari 2022 verhoogd wordt naar € 10,79. Per 1 maart 2022 wordt dit uurloon verhoogd met 3% naar € 11,11. Daarnaast wordt per 1 maart eenmalig € 75,- bruto uitbetaald. Per 1 januari 2023 wordt het uurloon verhoogd met 3% naar € 11,44. 

Uurloon BBL leerling van 19 jaar in tweede opleidingsjaar

Per 1 januari 2022Per 1 maart 2022Per 1 januari 2023
€ 10,79€ 11,11€ 11,44

Voorbeeld 4: Uitleg BBL leerling van 21 jaar in derde opleidingsjaar 

CAO-partijen hebben afgesproken dat het uurloon in dit voorbeeld per 1 januari 2022 wordt verhoogd naar € 16,10. Dit bedrag wordt per 1 maart 2022 verhoogd met 1.4% naar € 16,33. Dit bedrag wordt per 1 maart 2022 verhoogd met een bedrag in centen (40 euro per maand/162,5 uur). Dit betekent dat de 40 euro wordt verdeeld over 162,5 uren waardoor het uurloon stijgt met € 0,25. Per 1 maart 2022 wordt het nieuwe loon in dit voorbeeld € 16,57. Daarnaast wordt er per 1 maart 2022 eenmalig bruto € 75,- betaald.

Per 1 januari 2023 wordt het uurloon van € 16,58 verhoogd met 1.5% naar € 16,83. Dit bedrag wordt per 1 januari 2023 ook verhoogd met een bedrag in centen (€ 50 per maand/162,5 uur). Dit betekent dat de 50 euro gedeeld wordt door 162,5 uren waardoor het uurloon van € 16,83 wordt verhoogd met € 0,31. Per 1 januari 2023 wordt het nieuwe uurloon € 17,13.   

Uurloon BBL leerling van 21 jaar en in derde opleidingsjaar

Per 1 januari 2022Per 1 maart 2022Per 1 januari 2023
€ 16,10€ 16,57€ 17,13

Loonwijzer

In het nieuwe jaar brengen we uiteraard weer een NOA Loonwijzer uit op de momenten dat er conform de nieuwe CAO-Afbouw aanpassingen worden doorgevoerd. Mocht u voor die tijd al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons NOA-secretariaat. 

Deel dit artikel: