(Buiten)Gevelisolatie nu nóg aantrekkelijker!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 mei 2020

Verhoogde subsidie op energiebesparingsmaatregelen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het woningtekort blijft immers groot en de bouw is een belangrijke economische pijler. Het kabinet doet dit door zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en door maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan.

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) tegemoet te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van BZK de subsidiebedragen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis tijdelijk met 10% te verhogen tot ongeveer 30% van de investeringskosten. De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Aanvragen

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) moet door particuliere woningeigenaren zelf worden aangevraagd. Er moeten minimaal 2 isolatiemaatregelen worden laten uitgevoerd, waarvoor tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 wordt betaald. Dan komt de huiseigenaar in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag. Lees in onze online kennisbank meer over de SEEH-regeling en bekijk vooral onze praktische tips!

Ook VvE’s kunnen na 1 juni 2020 een aanvraag met het verhoogde tarief indienen voor energiebesparende maatregelen. Dit omdat de VvE's hun aanvraag indienen vóór verbetering van hun gebouw.

De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen ongewijzigd. Alle info hierover vindt u op www.rvo.nl/seeh. Belangrijk is ook dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging.

Nieuwe subsidiebedragen

De nieuwe subsidiebedragen per maatregel moeten nog worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarna vindt u de aangepaste bedragen ook pas op de SEEH-pagina's van RVO en op de digitale formulieren. Tot die tijd kunnen woningeigenaren en VvE’s gebruik maken van de huidige uitvoerdersformulieren. Mocht een aanvrager in aanmerking komen voor het nieuwe subsidiebedrag dan wordt dit automatisch vanuit RVO toegekend.

Deel dit artikel: