“Kleine stapjes zijn makkelijker dan 1 grote sprong”
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 januari 2022

Van toekomstvisie naar actieplan en daadwerkelijk resultaat

Jaarlijks start de NOA-Ondernemersopleiding met een kick-off om een heldere strategie te bedenken; hoe wil je jezelf komende jaren ontwikkelen en welke droomdoelen stel je voor je bedrijf? Welke concrete actieplannen horen daarbij en hoe ga je er voor zorgen dat die gehaald worden? Nu het nieuwe jaar net gestart is, is dit voor iedere ondernemer eigenlijk hét moment om hier concreet aan te werken. Maar hoe?

Het is onmogelijk om alle leeraspecten van de NOA-Ondernemersopleiding in korte artikelen te beschrijven. Desalniettemin lichten we er graag een onderdeel uit, omdat het iedere ondernemer kan helpen om gericht aan de slag te gaan. Als je het maximale uit je onderneming wilt halen, kun je het beste aan het hele groeitraject deelnemen. Een gemotiveerde groep cursisten heeft er inmiddels alweer zes lesdagen op zitten en gaat in dit nieuwe jaar verder met nog 4 andere thematisch ingestoken cursusdagen

Kernwaarden en visie

Om je toekomstvisie voor jezelf, je medewerkers en partners helder te krijgen, kun je jouw kernwaarden en die van je bedrijf erbij pakken, of vaststellen als je die nog niet hebt. Welke waardes zijn echt heel belangrijk en hoe wil je die uitdragen? Heb je een missie? Waarom doe je wat je doet? Allemaal vragen die essentieel zijn om aan de hand van de antwoorden jouw toekomst pad uit te stippelen. In onze online kennisbank helpen we je om hier structuur in aan te brengen: www.noa.nl/kernwaarden. 

Doelstellingen

Als je tevreden bent over je geformuleerde missie en visie, dan kun je een strategie bedenken om jouw doelen te bereiken. Probeer ieder doel zo concreet mogelijk op te schrijven. Dus niet: ‘Komende jaren wil ik groeien’, maar bijvoorbeeld: ‘In 2025 wil ik drie extra medewerkers in dienst hebben, waarmee we in staat zijn om een droomhuis te creëren voor onze particuliere klanten.’ Een dergelijke doelstelling kun je namelijk weer opknippen in subdoelen, waardoor het makkelijker wordt om er met kleine acties naar toe te werken. 

Als je het lastig vindt om een concrete doelstelling te bepalen, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Wanneer boekt mijn onderneming succes?
  • Wat maakt mijn onderneming uniek?
  • Welke factoren zijn voor mijn bedrijf doorslaggevend voor het hebben van succes
  • Welke meetbare resultaten wens ik je te bereiken?
  • Binnen welke termijn wil ik deze resultaten bereiken?

Stappenplan doelen bepalen

Tijdens de Ondernemingsopleiding gingen de cursisten na uitleg van docenten Rinio van der Ven en Hans Soeter aan de slag met het volgende stappenplan. “Want doelen zijn prachtig, maar als je d’r niks aan doet, heb je er helemaal niks aan”, was de simpele uitleg van Rinio. “En wij mensen zijn geneigd om er iets heel ingewikkelds van te maken, waardoor je aan jezelf kunt verantwoorden - let wel, om smoesjes te verzinnen - waarom het nog niet gelukt is!” Maar met het volgende stappenplan en een beetje zelfdiscipline lukt het iedereen om productief aan bedrijfsdoelen te werken:

Stap 1: Huidige situatie

Beschrijf kort waar je nu staat. 

Stap2: Gewenste situatie

Beschrijf kort de situatie waar je naar toe wilt groeien (je mag ‘groots’ dromen)

Stap 3: Wat is jouw ‘gat’?

Oftewel; wat is het verschil tussen je huidige en je gewenste situatie. Beschrijf het gat wat je moet zien te overbruggen om jouw droomdoel te bereiken.

Stap 4: Waarom wil je dit bereiken?

Beschrijf kort de reden waarom je dit gat wilt dichten/jouw droomdoel wilt bereiken. Welke passie voel je hierbij? Waarom ga je dit doen voor jouw klant? Klinkt dit ingewikkeld? Google dan maar eens op ‘the golden circle’. Op YouTube geeft Simon Sinek een prachtige uitleg waarom het nuttig is om te denken vanuit ‘waarom’. 

Stap 5: Wat ga je doen om dit te bereiken?

Bedenk tussentijdse doelen en KPI in de tijd. Die zijn nodig, tenzij het je lukt om jouw droomdoel overmorgen te halen door 1 ding anders te doen. Wil je bijvoorbeeld groeien en nieuwe medewerkers aannemen? Dan heb je niet van de ene op de andere dag meerdere nieuwe werknemers, die groeien in de tijd. Als te nemen stappen kun je noteren: profiel maken, spandoek ophangen, advertentie maken, voetbalvereniging bezoeken om mensen te werven, sollicitatiegesprek voeren, introductieprogramma maken, nieuwe medewerker koppelen aan ervaren leermeester, etc. etc. Geef jezelf ook een reële tijd om een tussendoel te halen. Stel jezelf wel een deadline per tussendoel.

Stap 6: Wie gaat het doen?

Bedenk wie de eigenaar van dit project is. Dat kun je zelf zijn, maar je hoeft het niet alleen te doen. Als het een gezamenlijk doel is, bespreek dan met elkaar het stappenplan en bepaal in stap 5 ook gezamenlijk tussentijdse doelen.

Stap 7: Hoe voelt het om jouw droomdoel te bereiken?

Visualiseer hoe het zou zijn als het je is gelukt om jouw droomdoel te bereiken. Waar sta je dan, hoe voel je je, welke mogelijkheden heb je dan? Hoe concreter je het voor je ziet, hoe beter het lukt om er naartoe te werken! Maak een visionboard of een mindmap en hang die op, zodat je regelmatig kunt kijken waar je naartoe werkt. De cursisten van de NOA-Ondernemersopleiding zaten eerst een beetje schaapachtig te kijken toen er plaatjes moesten worden geplakt, maar achteraf werd geconstateerd dat het toch echt helpt om het uiteindelijke doel beter voor ogen te hebben, dan er alleen maar over na te denken.

Stap 8: Maak het concreet

Benoem minimaal drie acties die je uit gaat werken en concreet mee aan de slag gaat. Maak een groot vel, of gebruik een wand in je kantoor om post-it briefjes op te plakken. Schrijf op elk briefje welke actie je gaat nemen (en bij meerdere eigenaren wie het gaat doen). 

Tip: Maak de acties klein, want dan is het gemakkelijker om telkens een stap te zetten. “Als een actie weerstand oproept, dan heb je deze te groots gemaakt, knip deze dan op in kleinere stapjes”, legde docent Rinio uit. “Je kunt beter 3 ogenschijnlijk hele kleine stapjes maken, dan helemaal niet omdat je de opdracht voor jezelf te moeilijk maakt.”  

Deel dit artikel: