Hoofdsector bespreekt visie en strategie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 juli 2023

Toekomstvisie Plafond & Wand

In juli toerde het bestuur van de hoofdsector Plafond- & Wandmontage door het land om in de regio met de leden de toekomstvisie te bespreken. Het sectorbestuur ontving waardevolle feedback op de gepresenteerde plannen.

Het sectorbestuur Plafond- & Wandmontage, bestaande uit Sidney Haarmans, Marc Zandvliet, Hilco Nijmeijer, Nick Veenstra en Hans Jonk, bedankt alle leden voor hun komst én input tijdens de bijeenkomsten in Dongen, Almelo en Volendam. Er was volop belangstelling voor de bijeenkomsten waar het sectorbestuur de toekomstvisie voor de plafond- en wandmontagesector presenteerde. Het werden interactieve sessies over de kernvraag: Waar dienen wij ons als sectorbestuur de komende jaren op te focussen en welke onderwerp krijgen prioriteit? Voorafgaande aan de toekomstsessies had het bestuur, onder onafhankelijke begeleiding, een toekomstvisie uitgewerkt: er waren sterkte-zwakte analyses gemaakt, de strategische positie bepaald en taken voor het bestuur geformuleerd. Bekijk de toekomstvisie inclusief prioritering.

Tijdens de regiobijeenkomsten waren de leden zeer tevreden over het uitgewerkte plan en vonden ze het prettig proactief betrokken te worden bij de toekomstplannen. Er werden waardevolle aanvullingen gedaan, die het bestuur uiteraard meteen meenam in de prioritering van taken en acties:

Prioriteit 1

 • Betrokkenheid leden vergroten
 • Actievere ledenwerving
 • Betere aansluiting op de digitale wereld / social media
 • Opleidingen en gebrek aanwas personeel
 • CO2 rol steeds groter/duurzaamheid en recycling (prioriteit 1 of 3?)
 • Wet- en regelgeving - informeren leden

Prioriteit 2

 • Meer doen met BIM
 • Imago sector opvijzelen
 • Nog meer sturen op vastlegging /Wkb
 • Samenwerking met leveranciers en fabrikanten intensiveren

Prioriteit 3

 • Aanpakken taalbarrières
 • Prefab ontwikkelingen volgen
 • CO2 rol steeds groter/duurzaamheid en recycling (prioriteit 1 of 3?)

Meetbare doelen

Het sectorbestuur wenst concreet meetbare en haalbare doelstellingen te gaan formuleren. Daarom zijn de prioriteiten in 3 categorieën ingedeeld, omdat het plan ambitieus is en het niet realistisch is om met de beperkte middelen en mankracht direct alles te realiseren. De komende maanden worden benut om op basis van de prioriteiten actieplannen te maken. De uitwerking zal uiterlijk eind september met alle leden worden gedeeld.

Tussentijdse communicatie

Komende jaren worden tijdens ledenbijeenkomsten en ledenvergaderingen de ontwikkelingen en resultaten besproken. Mocht er tussentijds een belangrijke ontwikkeling zijn, dan worden leden hier direct over geïnformeerd. De leden gaven tijdens de bijeenkomsten dat ze deze tussentijdse communicatie zeer op prijs stellen.

Na deze inspirerende toekomstsessies heeft het sectorbestuur veel energie en plannen om zich de komende jaren voor de branche in te zetten en de plafond- en wandsector zo goed mogelijk te bedienen. Een speciaal dankwoord gaat uit naar de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van plafond- en wandmaterialen (NVF) die meedachten over de Toekomstvisie en zich zeer betrokken en actief opstellen. En ook begunstigend lid Obimex danken we hartelijk voor het beschikbaar stellen van hun locatie.

Download de toekomstvisie hoofdsector Plafond- & Wandmontage

 

Deel dit artikel: