Boete tot € 4500,- ontbreken RI&E
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 november 2019

Strenge(re) controle op RI&E

Op grond van de Arbowet zijn bedrijven met personeel verplicht om een actuele Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak te hebben. Uit diverse bronnen, waaronder controles door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), blijkt dat echter nog steeds grote aantallen bedrijven hier niet over beschikken. Voor 2020 heeft de Inspectie SZW in haar jaarplan aangegeven dat zij extra zal controleren bij bedrijven op het hebben van een actuele RI&E.

Als u als bedrijf geen (actuele) RI&E heeft, kan de Inspectie SZW u een boete opleggen van € 450,- tot € 4500,-, afhankelijk van het aantal medewerkers in uw bedrijf. Heeft u nog geen RI&E of is deze sterk verouderd, dan is het tijd om hier snel aan te werken. Voor de bedrijven in alle sectoren onder de Afbouw CAO bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de RI&E Bouwnijverheid. Dit is een digitaal product waar u via de site van Volandis kosteloos gebruik van kunt maken.

Deze RI&E biedt u meerdere voordelen: u kunt de RI&E zonder externe partij nodig te hebben zelf maken. En het is een zogenaamde goedgekeurde RI&E. Dit betekent dat bedrijven tot 25 medewerkers na het compleet maken van de RI&E inclusief het bijbehorende plan van aanpak, deze niet door een externe deskundige hoeven te laten toetsen. Mits uiteraard dus goed uitgevoerd, voldoet u daarmee aan de wettelijke verplichting. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers kunnen ook gewoon gebruik maken van deze RI&E, maar moeten deze na het afronden nog wel door een externe deskundige laten toetsen (bijv. via de arbodienstverlener).

Cursus RI&E

Ondanks het feit dat de RI&E Bouwnijverheid relatief eenvoudig is in te vullen, weten we dat dit toch vaak voor bedrijven lastig is om te doen. Om de bedrijven hierbij te ondersteunen wil NOA, zoals dat ook al in het (recente) verleden gebeurd is, in het voorjaar van 2020 een tweetal sessies organiseren waarbij u onder begeleiding van een deskundige, zelf in ongeveer een halve dag de RI&E voor uw bedrijf in orde maakt. Over de exacte data zullen wij u middels de folder van het NOA Winterprogramma natuurlijk nog informeren. Laat dan zeker de kans niet liggen om snel en eenvoudig een actuele RI&E met plan van aanpak te hebben en daarmee boetes te voorkomen.

Deel dit artikel: