Pensioenfonds profiteert van stijgende rente
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 april 2022

Stijging dekkingsgraad bpfBOUW 1e kwartaal 2022

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) van pensioenfonds bpfBOUW is eind maart 2022 vastgesteld op 121,9%. Dat is 2,6 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind december 2021. 

Overigens behaalde bpfBOUW in het 1e kwartaal van 2022 een negatief totaalrendement van 6,8%. In de eerste helft van het kwartaal waren het versoepelen van de coronamaatregelen en het verder oplopen van de inflatie, ontwikkelingen die van invloed waren op de economie. Onzekerheid over de reactie van centrale banken op de inflatie zorgde voor onrust op financiële markten. Maar uiteindelijk werden financiële markten vanaf eind februari vooral gedreven door de oorlog in Oekraïne.  

In het eerste kwartaal hebben zowel de Nederlandse als de internationale vastgoedportefeuille een positieve bijdrage geleverd aan het rendement. De Nederlandse sectorfondsen lieten allen een waardestijging zien. Positieve uitschieter dit kwartaal was de hotelportefeuille, gevolgd door de woningportefeuille. Ook de internationale vastgoedregio’s droegen positief bij aan het rendement.  

De totale waarde van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW namen in het eerste kwartaal af met 6,12 miljard euro en bedragen 56,10 miljard euro. De afname komt voornamelijk door de gestegen rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is gestegen van 0,58% eind december naar 1,09% eind maart. De omvang van de verplichtingen is in het eerste kwartaal per saldo 9,8% gedaald.

Het beschikbare vermogen nam in het eerste kwartaal af met 6,9%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad de afgelopen drie maanden met 4,1 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 2,6 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de dekkingsgraden uit het eerste kwartaal 2021 hebben plaatsgemaakt voor de iets hogere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het eerste kwartaal 2022. 

De cijfers op een rijtje

  • Beleidsdekkingsgraad ultimo maart 2022: 121,9%;
  • Actuele dekkingsgraad ultimo maart 2022: 129,2%;
  • Pensioenvermogen ultimo maart 2022: 72,47 miljard euro;
  • Daling van het vermogen in het eerste kwartaal 2022: 5,35 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen ultimo maart 2022: 56,10 miljard euro;
  • Daling pensioenverplichtingen in het eerste kwartaal 2022: 6,12 miljard euro.
Deel dit artikel: