NOA biedt kabinet helpende hand
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 december 2021

Regeerakkoord handen en voeten geven

Heel Nederland heeft zich na lang wachten direct over het nieuwe Regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gebogen. In het Coalitieakkoord met de fraaie titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ vallen ons de passages over opleidingsmogelijkheden én de enorme bouwopgave in het bijzonder op. NOA heeft het nieuwe kabinet al aangeboden om de plannen nu daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Samen met AFNL is een eerste inhoudelijke reactie gegeven. Daarin geven we aan verheugd te zijn over de miljarden die geïnvesteerd worden in onder meer bouwen, wonen, infrastructuur, onderwijs en de oplossing van de klimaat- en stikstofproblematiek. “Maar vooral de passages over het stimuleren van kleinschalig vakonderwijs en het behouden van een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen dicht bij huis vind ik interessant”, meldt voorzitter John Kerstens. “Want in het akkoord wordt ook geschreven dat de randvoorwaarde van de bouwopgave is, dat er voldoende personeel is. Daar zit inderdaad de crux!”

Vakmensen die het máken

Kerstens verwijst graag naar zijn laatste column in ons vakblad Afbouwzaken over de nieuwe elite: “Daarin schreef ik dat Nederland niets is zonder handige mannen en vrouwen, die daadwerkelijk iets willen máken. Het is prachtig dat er door het nieuwe kabinet nu mooie woorden aan het belang van vakmensen worden gewijd en dat men nu ook lijkt te snappen dat die onmisbaar zijn om alle grote plannen - het bouwen van honderdduizenden woningen, de energietransitie en verduurzaming - te realiseren, maar als ze blijven steken in goede bedoelingen, dan hebben we er niks aan. Daarom hebben we het kabinet uitgenodigd om samen met ons al die plannen ook echt handen en voeten te geven.”

Vakmanschap tekort probleem voor samenleving 

De enorme bouwopgave, die in het akkoord wordt genoemd, omvat het plan om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Om die echt ‘voor elkaar te krijgen’ hebben we voldoende vakmensen nodig. In onze afbouwsectoren en de gespecialiseerde aannemerij doen we er alles aan om goede mensen te vinden en vast te houden. We investeren zelf fors in opleidingen en het aantrekkelijker maken van onze sectoren. Maar het jarenlange beleid om vooral theoretische leerwegen te stimuleren, werkt ons tegen. Het tekort aan jonge of enthousiaste vakmensen is niet alleen een probleem voor onze afbouwsector, maar voor de gehele samenleving! “We kijken graag samen met het kabinet hoe er aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid handen en voeten kan worden gegeven”, aldus de NOA-voorzitter. “Het Regeerakkoord biedt passages waar echt aanknopingspunten zijn met de wijze waarop wij al jaren strijden voor kleinschalig, hoogwaardig vakonderwijs, passend bij de manier waarop vakmensen in spe graag werkend willen leren.” 

Lees verder onder gezamenlijke reactie van Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en NOA op onze website afnl-noa.nl. 

Deel dit artikel: