Definitieve norm in voorjaar 2021 verwacht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
11 november 2020

PFAS-norm

De definitieve PFAS-norm komt later dan verwacht. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven vorige week aan de Tweede Kamer laten weten, nadat ook een evaluatie met conclusies werd gedeeld: er is veel misgegaan bij de totstandkoming van PFAS-regels. De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat het Rijk de nieuwe PFAS-regels beter had moeten afstemmen met het bedrijfsleven en lokale overheden. Verder bleek ook de regionale aanpak van het rijk niet te werken.

Het chemische PFAS komt bijna overal in lage hoeveelheden voor in de grond, maar blijkt bij hoge concentraties schadelijk te zijn voor de gezondheid. Het Rijk verbood verplaatsing van grond met te veel PFAS, waardoor vooral de bouw en de baggerssector in 2019 in grote (financiële) problemen kwamen. De normering werd meermaals tijdelijk versoepeld, waardoor bouwprojecten weer vlot konden worden getrokken. Baggeraars en grondverzetbedrijven blijven moeilijkheden ervaren. Er zou eind dit jaar een definitieve norm worden vastgesteld, maar in een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven geschreven dat dit pas voorjaar 2021 moet worden verwacht. Er is van eerdere fouten geleerd, schreef ze, en dit moet voorkomen dat er opnieuw een norm komt te liggen die onwerkbaar is.

Inmiddels loopt de samenwerking tussen rijk en decentrale overheden en bedrijfsleven gelukkig weer beter. Er moet worden voorkomen dat bij een volgend riskant en wijdverbreid stofje weer alles vastloopt.

Meer info?

  • Download de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer
  • Download de evaluatie over de totstandkoming van de PFAS-normering
Deel dit artikel: