Inwerkingtreding nu 1 oktober of 1 januari
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
01 februari 2022

Onduidelijkheid over WKB en Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) en de Omgevingswet wordt na herhaaldelijk uitstel wederom opgeschoven; nu naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Dit schrijft minister De Jonge op 1 februari aan de Tweede en Eerste Kamer.

Er is meer ruimte nodig om de implementatie van de aangepaste Omgevingswet, waar de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen onderdeel van is, op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Alle partijen willen een goede start van de wet, maar dit vergt meer duidelijkheid en voorbereiding. Om de wet verantwoord in werking te kunnen laten treden, moet de continuïteit van primaire processen - de planvorming en de vergunningverlening - en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Anders zal onder meer de woningbouw hier hinder van ondervinden en dat willen partijen voorkomen.

Alvast zelf voorbereiden en aan de slag?

Wilt u zich al nader verdiepen in de Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, neem dan alvast een kijkje op een speciale website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Er staan praktijkverhalen en oefencasussen op, welke webinars gevolgd (en teruggekeken!) kunnen worden en natuurlijk van alles over de inhoud van de wetten.

Ga hiervoor naar Website aan de slag met de Omgevingswet