Controleren op blootstelling gevaarlijke stoffen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
04 maart 2021

Nederlandse Arbeidsinspecties controleert BRZO-bedrijven

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende drie jaar scherp controleren bij BRZO-bedrijven op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als u als aannemer/onderaannemer werkzaamheden uitvoert op een terrein van een BRZO-bedrijf, dan kunt u dus ook worden gecontroleerd. 

Bij de inspecties gaat het om CMRS-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. CMRS-stoffen kunnen kanker veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie 28% van alle ruim 400 BRZO-bedrijven geïnspecteerd op het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor werknemers. Alle BRZO-bedrijven die nog niet zijn geïnspecteerd op dit onderwerp, worden de komende drie jaar bezocht.

Wettelijke verplichtingen bij werken met gevaarlijke stoffen

Als er in uw bedrijf met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, of als u werkzaamheden verricht bij een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt, dan moet u voldoen aan een aantal verplichtingen. U kunt via een online tool van de Inspectiedienst controleren of u aan de verplichtingen voldoet. Zoals:

  • het inventariseren van alle aanwezige stoffen
  • het blootstellingsniveau beoordelen
  • de grenswaarde vaststellen
  • het nemen van maatregelen
  • voorlichting en instructies geven

De tool Zelfinspectie ‘Werken met gevaarlijke stoffen’ helpt bedrijven om de risico’s voor het werken met gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen en de maatregelen daarop af te stemmen. Ga naar Zelfinspectie.nl/werken met gevaarlijke stoffen.

Daarbij blijft het natuurlijk belangrijk dat u een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) heeft voor uw bedrijf, met een actueel Plan van Aanpak. Daarnaast beschikt onze sector over twee Arbocatalogi om conform de Arbowet / Arbeidsomstandighedenwet gezond, veilig en prettig te werken. 

Deel dit artikel: