Gezond, veilig en prettig werken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Arbocatalogus voor Afbouw en Natuursteen

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk! Gezond, veilig en prettig werken wil iedereen. Elke werknemer, elke werkgever. Aan welke regels moet u zich houden? Hoe kunt u risico’s voorkomen en beheersen? De Arbocatalogi geven u antwoord en helpen u bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. En u voldoet gelijk aan de wet!

De oplossingen en maatregelen zijn volgens de laatste stand der techniek en worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de branche. Door werkgevers, werknemers en aanverwante sectoren zijn er arbocatalogi voor de Afbouw- en Natuursteensector overeengekomen. Deze geven invulling aan de door de overheid gestelde doelen om gezond en veilig te werken. In 2019 worden de catalogi samengevoegd en krijgt de informatie een update in één catalogus.

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Arbovriendelijke hulpmiddelen verlichten het werk. Volandis heeft een aparte website met allemaal in de bouwnijverheid te gebruiken hulpmiddelen. Per taak of beroep kunnen de beschikbare hulpmiddelen getoond worden. U ziet dan de hulpmiddelen die het werk voor dit beroep verlichten. U kunt ook zoeken via een alfabetisch overzicht . Per hulpmiddel staat beschreven wat de werking is, wat de specificaties zijn en waar u het kunt kopen of huren. Naar de website.