Soort 'laagdrempelige' rechtbank
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 juli 2020

Jaarverslag Geschillencommissie

Mocht er in het werk iets mis gaan, dat een NOA-bedrijf uitvoert bij een particuliere opdrachtgever, dan kunnen deze consumenten terecht bij de onafhankelijke Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. NOA heeft daar een Geschillencommissie Afbouw en een Geschillencommissie Natuursteen ondergebracht, voor de gevallen waar het NOA-lid en de consument er samen niet uit komen. Jaarlijks rapporteert de Geschillencommissie over de zaken die zij behandelen.

De stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bestaat sinds 1970 en heeft veel ervaring met het oplossen en beoordelen van klachten en geschillen. Er waren in het verslagjaar 2019 66 geschillencommissies die vielen onder de SGC. De commissies bestaan uit drie leden, een voorzitter, vaak een (oud)rechter, die door de Stichting is gekozen. De twee andere leden zijn voorgedragen door een consumentenorganisatie en brancheorganisatie. Deze commissieleden zijn te vergelijken met de rechters van de rechtbank, maar werken op persoonlijke titel.

Soort ‘laagdrempelige’ rechtbank

De SGC functioneert bij wijze van spreken als de griffie van een rechtbank. De medewerkers van de Stichting zorgen ervoor dat alle stukken aanwezig zijn voordat de commissie een zitting heeft en zorgt voor het afhandelen van de uitspraak. Alle NOA-ondernemers zijn vanwege hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij de geschillencommissie Afbouw of Natuursteen. De brancheorganisatie verplicht zich tot het afgeven van een nakomingsgarantie. Dit betekent dat wanneer de consument in het gelijk wordt gesteld maar de ondernemer onwillig is om de uitspraak na te komen, de brancheorganisatie het moet oplossen. De brancheorganisatie verhaalt de kosten vervolgens op de ondernemer. De consument kan er zo zeker van zijn dat de uitspraak van de commissie opgevolgd wordt. Daar tegenover staat dat de consument het onbetaalde deel van de rekening bij de geschillencommissie in depot moet storten als voorwaarde voor het behandelen van een geschil.

Geschillencommissie Natuursteen

De Geschillencommissie Natuursteen kreeg in 2019 slechts 3 zaken binnen. Hiervan kon de commissie 1 zaak niet behandelen omdat de ondernemer niet was aangesloten bij de commissie. In 2 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan; in 1 klacht kreeg de cliënt gelijk, in de andere klacht de ondernemer.

Geschillencommissie Afbouw

Bij de Geschillencommissie Afbouw was er meer werk: In 2019 behandelde de commissie 74 zaken, 10 meer dan een jaar eerder. Een aantal zaken werd vroegtijdig in de procedure gestopt, onder meer omdat de ondernemer niet was aangesloten. Van de 32 eindproducten kwamen partijen er in 7 gevallen alsnog onderling uit in de procedure. In het merendeel van de zaken stelde een onafhankelijke deskundige een technisch rapport op, dat onderdeel werd van de zaak. Van de 25 uitspraken kreeg in 18 zaken de cliënt (deels) gelijk. In 7 gevallen ongelijk. Aan het eind van 2019 stonden er nog 32 zaken open die de commissie dit jaar verder zal behandelen.

Rapportcijfer

De SGC vroeg zowel consumenten als ondernemers direct na hun zitting hoe men de behandeling van een procedure en de zitting ten kantore van de Geschillencommissie in Den Haag beoordeelde. Hiervoor krijgt SGC een gemiddeld rapportcijfer van een 8.

Meer weten?

Meer weten of de Geschillencommissie en de door hun behandelde zaken? Download de paragrafen over de Geschillencommissie Afbouw en de Geschillencommissie Natuursteen.

Deel dit artikel: