Wat valt er op in het nieuwe regeerakkoord?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 mei 2024

Hoofdlijnenakkoord

Na zes maanden formeren hebben PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord. Het akkoord van de vier partijen heeft de titel HOOP, LEF EN TROTS gekregen. Er staan grote maatschappelijke uitdagingen in benoemd, maar de manier waarop e.e.a. moet worden uitgevoerd is veelal nog onduidelijk.

Het is positief om te lezen dat de partijen ondernemerschap waarderen en van groot belang achten: ‘Zonder stabiele economie en krachtig MKB geen banen en geen geld voor publieke voorzieningen. Ondernemers zijn van grote waarde voor onze samenleving.’

In het Hoofdlijnenakkoord worden een aantal positieve uitgangspunten geformuleerd. Het terugdringen van het historisch grote tekort aan woningen wordt als topprioriteit aangemerkt. Hier kunnen én willen de leden van NOA natuurlijk graag hun steentje aan bijdragen.

Voornemens

  • Terugdringen regeldruk
  • Invoeren MKB-toets
  • Invoeren lastenverlichting op arbeid (vanaf 2025)
  • Terugdraaien verlaging winstvrijstelling MKB
  • Vrijmaken financiële middelen om ondernemers te helpen met energietransitie (bijvoorbeeld verduurzaming bedrijfspanden)
  • Grote impuls in woningbouw (100.000 woningen/jaar)
  • Meer inzet op vaste banen
  • Ondersteunen ‘echte’ OZP-ers
  • Grip krijgen op arbeidsmigratie (door meer verantwoordelijkheden bij werkgevers neer te leggen)

De intenties in dit hoofdlijnenakkoord zijn goed. Nu komt het aan op adequate uitvoeringskracht. In veel gevallen moet er ook nog een financiering aan worden gekoppeld. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen. 

Lees hier het Hoofdlijnenakkoord 2024 - 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB

Deel dit artikel: