Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
30 maart 2023

Grote controle Nederlandse Arbeidsinspectie

Onlangs hield de Nederlandse Arbeidsinspectie een grote landelijke controledag. 150 inspecteurs bezochten allemaal bouwplaatsen waar natuurlijk werd gelet op veilig werken, maar waar de focus vooral lag op werken aan daken, valbeveiliging en correcte steigerbouw.

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland constateerde de Nederlandse Arbeidsinspectie bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. De inspecteurs kwamen veel onveilig ingerichte werkplekken tegen. Opvallend vaak was er sprake van valgevaar en vooral veel in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd. 

In veel gevallen ging het om bouwlocaties waar zonnepanelen en dakbedekkingen werden gelegd. Maar ook incomplete steigers en blootstelling aan kwartsstof werden geconstateerd. Na een stillegging mag het werk pas weer verder als kan worden aangetoond dat de werksituatie weer veilig is.

Onderricht en RI&E

Alle bedrijven moeten zich houden aan de Arbowet. Daarbij geeft de Nederlandse Arbeidsinspectie aan dat het belangrijk is om medewerkers voorlichting, onderricht en training te (laten) geven over veilig werken, dat ze dat begrepen hebben en dat ze daarnaar handelen. Als werkgever ben je ook verplicht om werknemers goed te informeren en instructies te geven over de risico’s van het werken met bijvoorbeeld steigermateriaal.

En vergeet niet dat het hebben van een Risico Inventarisatie & Evaluatie met bijbehorend Plan van Aanpak ook een wettelijke verplichting is. Bij een ongeval op de bouwplaats, of tijdens een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie, kan gevraagd worden om aan te tonen dat dit allemaal actueel en op orde is.

Bekijk ook de video van de Nederlandse Arbeidsinspectie over deze controledag, waarbij de inspecteurs uitleggen waar ze op letten en welke maatregelen ze treffen op de website van het ministerie.

Deel dit artikel: