Genuanceerde kijk op statistieken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 juni 2022

Groei bouwproductie

Als we af gaan op publicaties van het CBS, dan zou de Nederlandse economie volgens een eerste raming in Q1 van 2022 met 7 procent gegroeid zijn, in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021. Dat lijkt veel, maar volgens onze partner Buildsight, die zorgdraagt voor de Branchemonitor Afbouw, liggen de cijfers genuanceerder.

In vergelijking met een kwartaal eerder is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2022 nauwelijks gegroeid. De CBS-vergelijking is echter van het eerste kwartaal 2022 ten opzichte van 2021. Toen was Nederland in lockdown. In het eerste kwartaal van 2022 lag zowel de import als de export lager dan het kwartaal er voor. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide met +0 procent. En ook de oorlog in Oekraïne in combinatie met de economische sancties die Rusland zijn opgelegd had geen positief effect op de Nederlandse economie. 

Groei bouwproductie

Kijken we naar de Nederlandse bouwproductie, dan bleef die net als het bbp in het eerste kwartaal van 2022 achter bij het niveau van een jaar eerder. Desalniettemin groeide de bouwproductie van kwartaal op kwartaal in Q1 van 2022 met 7,5 procent. Dit is vooral te danken aan de groei van investeringen in woningen en gebouwen. Voor het eerst in zeven kwartalen groeide afgelopen kwartaal ook de gww-productie weer op jaarbasis.

Bouwvergunningen

Wat betreft de verleende vergunningen voor woningbouw is 2022 niet best begonnen. Zowel in januari als februari zijn vergunningen verleend voor maar net iets meer dan 4.000 nieuw te bouwen woningen. Het voortschrijdend jaartotaal tot en met februari komt uit op circa 73.000 woningen; in november vorig jaar was dat nog 76.000. De komende twee maanden zou het weleens verder kunnen zakken naar 65.000, stelt Buildsight als onafhankelijk marktonderzoeksbureau. Zowel in maart als april vorig jaar piekte de vergunningverlening boven de 8.000 woningen, als gevolg van de verlening van pre-BENG-vergunningen. Als het aantal dit jaar rond de 4.000 per maand blijft steken, betekent dat 8.000 woningen minder op jaarbasis. De stikstofproblematiek, de gevolgen van de oorlog en de hoge bouwkosten zullen de vergunningverlening de komende maanden eerder omlaag doen bewegen dan omhoog.

Branchemonitor Afbouw

Eind deze maand verschijnt de eerste Trendanalyse voor de afbouw in de Branchemonitor Afbouw. Buildsight zal daarin meerdere trends en cijfers duiden, die relevant zijn voor onze afbouwsectoren. 

 

 

 

 

Deel dit artikel: