Goede vrijdag verplicht vrij of niet?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
30 maart 2023

Goede vrijdag verplicht vrij of niet?

Hoe zit het ook al weer? Op 7 april 2023 is het Goede Vrijdag. Zowel lagere als hogere scholen, overheidsinstellingen en gemeente- en provinciehuizen zijn gesloten. Maar is Goede Vrijdag voor werknemers in de afbouw een verplichte vrije dag of niet?

Voor alle sectoren geldt dat u als werkgever op grond van de cao Afbouw niet verplicht bent op Goede Vrijdag het bedrijf te sluiten of uw werknemers vrij te geven. Het kan zijn dat uw werknemer(s) toch graag op Goede Vrijdag vrij wil(len) zijn, om een (extra) lang weekend vrij te zijn. In de cao Afbouw is geregeld dat een werknemer het recht heeft om op Goede Vrijdag vrij te zijn, mits het verzoek hiertoe 14 dagen van te voren is ingediend.

Tweede Paasdag

Tweede Paasdag - de maandag na Goede Vrijdag - is een officiële feestdag waarop werknemers vrij zijn met doorbetaling van loon door de werkgever.

Deel dit artikel: