Tips voor meer duidelijkheid
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 juni 2022

Do’s & don’ts bij het gebruik van consumenten-voorwaarden

Regelmatig merken we uit contacten met leden en hun particuliere opdrachtgevers dat niet altijd de Algemene Consumentenvoorwaarden van NOA worden gebruikt en aan klanten worden toegezonden. Deze zijn echter verplicht van toepassing als onderdeel van het lidmaatschap van NOA. Om hier wat meer duidelijkheid in te scheppen, tippen we u graag over de ‘do’s & don’ts’. 

Tip 1: Gebruik en verwijs naar de juiste voorwaarden

Hanteer de juiste voorwaarden! Alleen als u rechtstreeks voor een particuliere opdrachtgever werkt, gelden de consumentenvoorwaarden. Werkt u voor een aannemer aan een woonhuis, dan gelden de voorwaarden zakelijk verkeer. 

Do: Zet onder elke offerte de #standaardverwijzing en kruis aan welke voorwaarden u op de overeenkomst van toepassing verklaart.

Don’t: Uw eigen voorwaarden op de website vermelden en er daarmee vanuit gaan dat die dan van toepassing zijn. U kunt alleen afwijkende voorwaarden overeenkomen als u dat schriftelijk kenbaar maakt bij de offerte en uw opdrachtgever daarvoor tekent. Anders gelden standaard bij overeenkomsten met consumenten de NOA-voorwaarden.

Tip 2: Stuur de voorwaarden altijd mee

Verwijs in uw offerte naar de voorwaarden die u van toepassing verklaart, maar stuur ze ook daadwerkelijk mee. In de voorwaarden staan de rechten en plichten van zowel u als de opdrachtgever helder beschreven. Dat schept duidelijkheid en voorkomt vragen.

Do: Mocht u bepaalde onderdelen uit de voorwaarden om moverende reden níet willen naleven, dan moet u dat schriftelijk kenbaar maken bij de offerte. Of dat in elk geval doen vóór de aanvaarding van het aanbod door de consument.

Don’t: Oude voorwaarden meesturen. Het komt nog wel eens voor dat leden een verouderde versie van de algemene voorwaarden hanteren. Even controleren dus of u de juiste voorwaarden meestuurt. Check ook of op uw website de juiste #consumentenvoorwaarden vermeld staan.

Tip 3: Bevestig meerwerkopdrachten

In de consumentenvoorwaarden staat vermeld dat meerwerk zonder aparte overeenkomst kan worden uitgevoerd, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.  

Do: Als meerwerk meer dan 10% van de prijs van het werk bedraagt, dan moet dat schriftelijk worden overeengekomen. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld het #meerwerkformulier. Ook als het meerwerk minder dan 10% is, is het verstandig om dat schriftelijk te bevestigen. In het laatste geval (minder dan 10%) hoeft u echter niet te wachten op een handtekening van de opdrachtgever, maar kunt u na uitvoering van de werkzaamheden een bericht sturen. 

Don’t: Er vanuit gaan dat de consument begrijpt dat het meerwerk is, of mondeling melden dat u meerwerk moet verrichten. In de praktijk komt het helaas voor dat consumenten zich die mondelinge overeenkomst niet meer herinneren als er betaald moet worden. Ze weten u er vervolgens wel op te wijzen dat u hun dat conform de voorwaarden schriftelijk gemeld zou moeten hebben als ze daarvoor hadden moeten betalen. 

Tip 4: Zet een waarschuwing op schrift

U bent de vakman, dus als ondernemer wordt u ook geacht deskundig te zijn. De wetgever ziet de consument als zwakke partij die beschermd moet worden. U hebt een waarschuwingsplicht, die geldt voor alle zaken die de kwaliteit van uw werk kunnen beïnvloeden. 

Do: Leg de consument eerst uit waarom u waarschuwt en wat de gevolgen kunnen zijn. Communicatie is hier het sleutelwoord. Maar alleen vertellen is niet genoeg: u moet uw waarschuwing schriftelijk vastleggen. Wilt u na uw waarschuwing garantie uitsluiten, bijvoorbeeld omdat de consument wil dat u de werkzaamheden uitvoert terwijl u heeft gewaarschuwd voor scheurvorming door werking vanuit de ondergrond, dan kunt u daarvoor een vrijwaringsovereenkomst gebruiken. 

Don’t: Alleen mondeling waarschuwen. Achteraf kan de opdrachtgever dan zeggen dat hij/zij uw waarschuwing niet als waarschuwing heeft opgevat. Of betwisten dat u gewaarschuwd heeft voor de gevaren.

Tip 5: Neem geen complete verbouwingen aan

In de praktijk komt het voor dat NOA-leden andere werkzaamheden en/of diensten aanbieden, dan hetgeen men zelf in gespecialiseerd is. Dit hoeft geen probleem te zijn als er wordt samenwerkt met bouwpartners die namens u bij de consument leveren wat u bent overeengekomen. Maar er schuilt gevaar in: levert uw onderaannemer niet wat u bent overeengekomen met die particulier, dan bent ú verantwoordelijk. Dat is ook de reden dat NOA en consumentenorganisaties de afspraak hebben gemaakt dat NOA per bindende uitspraak door de Geschillencommissie tot een bepaald bedrag garant staan: bij de Geschillencommissie Afbouw is dat conform de consumentenvoorwaarden voor Afbouwbedrijven maximaal € 5000,- en bij de Geschillencommissie Natuursteen geldt dat NOA op grond van eerder gemaakte afspraken met de Geschillencommissie garant staat voor € 10.000,-. Voorkomen is in alle gevallen echter beter dan genezen, dus:

Do: Geef alleen NOA-Afbouwgarantie op werkzaamheden die betrekking hebben op stukadoorswerk, vloeren-, terrazzo-, of plafond- en wandmontagewerkzaamheden en Natuursteengarantie op werkzaamheden die betrekking hebben op het bewerken van natuursteen. Wilt u ook andere diensten aanbieden, zorg dan dat u daarvoor andere consumentenvoorwaarden van toepassing verklaart, die daadwerkelijk toezien op die werkzaamheden.

Don’t: Denken dat de risico’s toelaatbaar zijn en uw klant doorverwijzen naar uw onderaannemer als er klachten zijn. Verklaar de NOA-voorwaarden niet van toepassing op leidingwerk, installaties, het plaatsen van dakkapellen, aanbouwen, etc. etc. Onze consumentenvoorwaarden zien daar simpelweg niet op toe en dus is ook niet duidelijk beschreven wat uw klant van u mag verwachten (en wat niet). 

Tip 6: Verkoopvoorwaarden Natuurstenen Grafwerken

Naast de Algemene consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf in Nederland en de Algemene Consumentenvoorwaarden Natuursteen zijn er ook nog aparte voorwaarden voor Natuurstenen Grafwerken. Deze zien specifiek toe op het maken en leveren van grafwerken, dus hanteer voor deze specifieke werkzaamheden de verkoopvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken.  

Heeft u vragen over het toepassen van algemene voorwaarden, het geven van NOA-Afbouwgarantie of NOA-Natuursteengarantie? Neem dan contact op met ons secretariaat. Realiseer dat u als NOA-lid in principe altijd gehouden bent aan de algemene consumentenvoorwaarden zoals die door ons beschreven zijn. Zorg daarom dat u goed op de hoogte bent van de rechten en plichten en voorkom misbruik!

Deel dit artikel: