Gebruik de juiste voorwaarden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Standaardverwijzing algemene voorwaarden

Het is zeer belangrijk dat bij het afsluiten van een overeenkomst de van toepassing zijnde voorwaarden worden vermeld en bijgevoegd. Er is verschil tussen de algemene voorwaarden voor consumenten en zakelijke opdrachtgevers.

Voor NOA-leden zijn er de volgende algemene voorwaarden:

Toelichting consumentenvoorwaarden

NOA-leden zijn verplicht de algemene consumentenvoorwaarden in het verkeer met de particulier te hanteren. Of de algemene voorwaarden wel of niet zijn gedeponeerd en of de voorwaarden wel of niet aan de consument zijn verstrekt, is in beginsel niet van belang. De consument kan zich altijd op bepalingen in de algemene consumentenvoorwaarden beroepen. Wij adviseren om een exemplaar van de algemene consumentenvoorwaarden met iedere offerte of opdrachtbevestiging aan een particulier mee te sturen.

Doordat NOA-leden de algemene consumentenvoorwaarden verplicht moeten hanteren, behoeft hierover op het briefpapier geen standaardverwijzing te worden opgenomen. In een beperkt aantal gevallen zullen de algemene verkoopvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken worden gehanteerd. Leden kunnen deze voorwaarden apart in een offerte of overeenkomst van toepassing verklaren. In dit geval is het ook noodzakelijk dat een exemplaar van de voorwaarden met de offerte of overeenkomst mee wordt gestuurd.

Standaardverwijzing zakelijke voorwaarden

Ook zakelijke opdrachtgevers moeten voor het afsluiten van de overeenkomst kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Wij adviseren om altijd een exemplaar van de zakelijke voorwaarden mee te sturen met de offerte of opdrachtbevestiging. Ook is het verstandig om een standaardverwijzing op het briefpapier op te nemen. Deze standaardverwijzing luidt als volgt:

Op alle offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden zakelijk verkeer gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.