Extra administratieve lasten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 november 2019

Discriminatiewet schiet doel voorbij

Stichting AFNL-NOA is onaangenaam verrast door het wetsvoorstel van Staatssecretaris Van Ark van SZW om discriminatie in wervings- en selectieprocedures te voorkomen. We maken ons zorgen over de extra administratieve lasten die dit wetsvoorstel voor het mkb met zich meebrengt.

Uiteraard is het voorkomen van discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt een streven dat AFNL-NOA ondersteunt. In de bouw en afbouw werft een werkgever echter niet op afkomst, geslacht of een gebrek, maar op kwaliteit en vakkennis. “Het voorstel ademt achterdocht waarin wij onze branche niet herkennen; wij voelen ons dan ook genoodzaakt op te komen voor de goede intenties van onze ondernemers”, aldus Sharon Gesthuizen, voorzitter Stichting AFNL-NOA.

De wijze waarop de staatssecretaris voornemens is discriminatie tegen te gaan, namelijk door werkgevers hun wervings- en selectieprocedures schriftelijk te laten vastleggen, doet geen recht aan de feitelijke situatie. Het gaat erom wat er in de praktijk daadwerkelijk gebeurt. AFNL-NOA is dan ook van mening dat dit voorstel niet de oplossing zal zijn voor het daadwerkelijke probleem. Door bij voorbaat alle ondernemers te belasten met het bewijzen van onpartijdigheid, wordt het doel voorbijgeschoten. Het levert bovendien een heleboel extra administratieve rompslomp op, waar we als sector niet op zitten te wachten. AFNL-NOA hoopt dan ook - net zoals het Adviescollege Toetsing Regeldruk ATR - dat de staatssecretaris het wetsvoorstel niet zal indienen.

Deel dit artikel: