Positieve rendementen leiden tot stijging actuele dekkingsgraad
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 oktober 2021

Dekkingsgraad bpfBOUW stijgt

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds bpfBOUW (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind september 2021 vastgesteld op 115,9 procent. Dat is 3,7 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2021. 

  • Beleidsdekkingsgraad eind september 2021: 115,9 procent;
  • Actuele dekkingsgraad eind september 2021: 122,2 procent;
  • Pensioenvermogen eind september 2021: 75,10 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het derde kwartaal 2021: 0,84 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind september 2021: 61,46 miljard euro;
  • Daling pensioenverplichtingen in het derde kwartaal 2021: 0,02 miljard euro.

Positieve rendementen in derde kwartaal 2021

BpfBOUW behaalde in het derde kwartaal van 2021 een positief totaalrendement van 1,2%. Aandelenmarkten in ontwikkelde landen zetten de sterke opmars dit jaar verder voort. De beurzen koelden iets af richting het einde van het kwartaal, maar sloten het kwartaal toch positief af. Aandelenmarkten in opkomende landen hebben negatief bijgedragen dit kwartaal, vooral als gevolg van het ingrijpen van de Chinese overheid in platformbedrijven. De Europese rente is per saldo nagenoeg gelijk gebleven. 

Voorlopig jaaroverzicht

Sinds begin dit jaar is sprake van een positief totaalrendement van 2,9%. 2021 is nog steeds het jaar van gestegen rentes (en daarmee negatieve obligatierendementen), hogere aandelenmarkten in ontwikkelde landen, sterk gestegen Alternatieve Beleggingen en een positief rendement voor Vastgoed.

Dalende verplichtingen in combinatie met stijging vermogen

De totale verplichtingen van bpfBOUW daalden in het derde kwartaal met 0,02 miljard euro en bedragen 61,46 miljard euro. De daling wordt met name veroorzaakt door de lichte stijging van de gemiddelde rente. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is gestegen van 0,55% eind juni naar 0,56% eind september. De verplichtingen zijn in het derde kwartaal 0,04% gedaald.

Door positieve rendementen in het derde kwartaal steeg het vermogen met 1,1%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad de afgelopen drie maanden met 1,4 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 3,7 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de lagere dekkingsgraden uit het derde kwartaal 2020 hebben plaatsgemaakt voor de dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het derde kwartaal 2021. Deze zijn flink hoger.

Urgentie klimaatbeleid

In dit derde kwartaal verscheen een nieuw rapport van het VN-klimaatpanel, het IPCC. Dit rapport wijst eens te meer op de urgentie van klimaatbeleid. BpfBOUW brengt de portefeuille verder in lijn met de internationale afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Op onderdelen overweegt bpfBOUW ook te versnellen. Zo heeft bpfBOUW besloten bedrijven in de energiesector kritischer aan het klimaatakkoord van Parijs te toetsen. Bedrijven die daarin achterblijven, worden sneller verkocht. Met de overblijvende bedrijven wil bpfBOUW een intensievere dialoog voeren om ze te bewegen meer vaart te maken. Daarnaast wil bpfBOUW de broeikasgasuitstoot voor aandelen en bedrijfsobligaties verder afbouwen. 

Deel dit artikel: