Voorbereiden op een klimaat neutrale bouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 juli 2023

Circulaire economie

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Dit is onderdeel van de Europese Green Deal. Deze afspraak is gemaakt omdat we wereldwijd steeds meer producten gebruiken. We moeten daarom toe naar een wereld waarin we zoveel mogelijk hergebruiken en zo weinig mogelijk weggooien. De bouw kan daarin een flinke steen bijdragen.

We verbruiken steeds meer kleding, eten, elektrische apparaten en auto's. Er zijn steeds meer grondstoffen nodig om alles te produceren. De aarde kan dit op een gegeven moment niet meer aan. Daarom wil Nederland toewerken naar een circulaire economie: een wereld waarin we zo zoveel mogelijk hergebruiken en zo weinig mogelijk weggooien. Er moet dan zo zuinig en slim mogelijk om worden gegaan met grondstoffen.

Uitwerking Green Deal

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben. Dit is een economie zonder afval, waarbij alles gemaakt wordt met herbruikbare grondstoffen. Nederland heeft de ambitie om in 2030 al voor de helft minder grondstoffen te gebruiken. In Europees verband zijn er afspraken gemaakt om klimaatneutraal te worden en Europa schoner te maken. Hiervoor heeft de Europese Commissie een Europees actieplan opgesteld. Dit actieplan voor een circulaire economie hoort bij de Europese ''Green Deal".

Actieplan circulaire economie

In dat actieplan staat opgetekend dat de bouwsector verantwoordelijk is voor meer dan 35% van de totale afvalproductie van de Europese Unie: ‘De broeikasgasemissies ten gevolge van de materiaalwinning, de productie van bouwproducten, de bouw en de renovatie van gebouwen worden geschat op 5% tot 12% van de totale nationale broeikasgasemissies. Een grotere materiaalefficiëntie zou 80% van deze emissies kunnen besparen. Om de mogelijkheden te benutten om de materiaalefficiëntie te verhogen en de gevolgen voor het klimaat te beperken, zal de Commissie een nieuwe uitgebreide strategie voor een duurzame bebouwde omgeving lanceren. Deze strategie zal zorgen voor samenhang tussen de relevante beleidsterreinen zoals klimaat, energie-efficiëntie en efficiënt gebruik van hulpbronnen, beheer van bouw- en sloopafval, toegankelijkheid, digitalisering en vaardigheden.’

Voorbeeld werking circulaire economie

Ellen MacArthur, een voormalig Brits zeilster, startte in 2009 een foundation om de overgang naar een regeneratieve, circulaire economie te versnellen. Die foundation ontwikkelde het ‘vlindermodel’: een schematische weergave van hoe een circulaire economie eruit kan zien. De linker vleugel geeft de circulaire processen van de hernieuwbare materialen, oftewel natuurlijke materialen zoals katoen, wol, papier en hout. De rechter vleugel toont niet-hernieuwbare materialen, waaronder delfstoffen als ijzer en zeldzame metalen, maar ook  door de mens gemaakte materialen, zoals beton en kunststof. In een circulaire economie hebben de kleine cirkels de voorkeur (reparatie en hergebruik), daarna komen de grotere cirkels (recycling) en pas als laatste afvalverbranding en storten.

Hoe werkt een circulaire economie: Het 'vlindermodel' van de Ellen MacArthur Foundation vertaald door Jolanda Kwakman.

Download het actieplan van de Europese Commissie

 

Deel dit artikel: