Nieuwe overlegtafel voor opleidings- en arbeidsmarktbeleid
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
13 oktober 2022

Branche Platform Afbouw van start

Op dinsdag 4 oktober 2022 vond de eerste bijeenkomst plaats van het Branche Platform Afbouw. Dit is een nieuwe, centrale overlegtafel voor én over het opleidings- en arbeidsmarktbeleid van de afbouwsector.

Het nieuwe Branche Platform Afbouw is het overlegorgaan waar NOA, FNV, CNV en Savantis gezamenlijk het opleidings- en arbeidsmarktbeleid van en voor de sector Afbouw bespreken. Zowel sectorbreed als specifiek voor de sector stukadoren, natuursteen, vloeren en terrazzo en plafond- en wandmontage. Daarbij kan gedacht worden aan een strategisch plan om voor de toekomst voldoende of meer docenten voor de specifieke opleidingen te krijgen en houden, maar hier kan ook de wens voor een geheel nieuwe cursus worden ingebracht. Of juist een aanpassing van de leerstof. Of een nieuw idee om nieuwe mensen aan te trekken voor onze opleidingen. 

Startbijeenkomst

Tijdens het eerste overleg zijn de belangrijkste onderwerpen voor de komende tijd geïnventariseerd. Goed personeel krijgen en (inzetbaar) houden is een enorme opgave voor de bedrijven. Daarom zal er veel aandacht moeten zijn voor activiteiten gericht op het stimuleren van de instroom van nieuwe medewerkers, goede vakopleidingen in het hele land, bijscholing en inzetbaarheid van medewerkers en innovatie. Geconstateerd is dat er in onze sector al veel activiteiten worden ondernomen, waarop verder kan worden gebouwd. 

Sectorbreed en sectorspecifiek plan

Het Branche Platform Afbouw zal een meerjarenplan opstellen, waarin aandacht is voor sector brede activiteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de instroomcampagne van Afbouwprofs en ook de nieuwe Afbouwacademie. Daarnaast worden voor elke sector specifiek plannen gemaakt, dus voor Natuursteenbewerken, vloerenleggen, Wand- en Plafondmontage en Stukadoren. 

Van en voor de sector

Elke hoofdsector van NOA heeft zelf een afgevaardigde voor dit nieuwe overlegorgaan geregeld. “Dat is belangrijk, want dan heeft elke sector zelf een stem in het overleg. En is geborgd dat er ook vanuit de overlegstructuur weer een goede terugkoppeling plaatsvindt naar de bedrijven in de sector”, legt Toine Visker uit, die binnen het Hoofdbestuur de portefeuille onderwijs en arbeidsmarkt beheert en vanuit die hoedanigheid ook actief onderdeel is van het Branche Platform Afbouw. Daarnaast hebben afgevaardigden van de vakbonden FNV en CNV Vakmensen zitting in het Brancheplatform, en natuurlijk vertegenwoordigers van kenniscentrum Savantis. 

Deel dit artikel: