Hou je arbozorg op orde
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 mei 2024

Arbeidsinspectie focust op risicobeheersing

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangegeven vooral bij kleinere bedrijven te gaan controleren op de arbozorg en risicobeheersing. Komende tijd willen ze bij werkgevers in de isolatiebranche toetsen of wordt voldaan aan de Arbowetgeving.

De Arbeidsinspectie controleert in het bijzonder of aan een aantal basisverplichtingen wordt voldaan: het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om de arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij kleinere bedrijven relatief vaker ernstige ongevallen gebeuren. Door preventief te controleren of er binnen bedrijven aandacht is voor de arbozorg, kan dit het aantal en de ernst van bouwongevallen reduceren.

Het doel van deze controle is ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Uit handhavingsonderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat weinig kleine bedrijven een RI&E en plan van aanpak hebben. Ook hebben lang niet alle werkgevers een contract met een arbodienstverlener. Terwijl er juist in kleinere bedrijven relatief vaker ernstige ongevallen gebeuren.

Focus op isolatiebranche

De Arbeidsinspectie heeft aangegeven te focussen op de isolatiebranche. Daar zijn gezondheidsrisico’s op het gebied van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals isocyanaten (Purschuim) en kwartsstof, het werken in kruipruimten, fysieke (over)belasting en valgevaar. Het laatste is vooral bij dak- en gevelisolatie een risico.

Controle Arbeidsinspectie

Het inspectieproject van de Arbeidsinspectie bestaat uit een aantal stappen. Middels een brief van de inspectie kan gevraagd worden om diverse documenten digitaal aan te leveren waarmee je kunt aantonen dat je aan de verplichtingen voldoet. Je hebt dan een paar weken de tijd om deze documenten in te sturen. De arbeidsinspectie beoordeelt de documenten en bekijkt of je ermee voldoet aan de arbo-verplichtingen. Als de kwaliteit van je documenten onvoldoende is, krijg je een waarschuwing of eis tot naleving. Wanneer je geen RI&E, plan van aanpak en een basiscontract hebt, dan krijg je meteen een boete.

Heb je je arbozorg op orde?

Met regelmaat adviseert NOA om je arbeidsrisico’s te inventariseren en daar waar nodig maatregelen te treffen. Er zijn verschillende tools voorhanden om je hierbij te helpen:

Deel dit artikel: