Aanpassing Aof en Whk in 2022
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 juli 2021

Aof-premie wordt gedifferentieerd

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt met ingang van 1 januari 2022 aangepast. Er komt een gedifferentieerde premie. Vooral voor mkb-ondernemers moet dit de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken.

In het Staatsblad is een wijzigingsbesluit gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2022 moet er een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) komen. Dit betekent dat dan ook de grens tussen kleine werkgevers en (middel)grote werkgevers verandert, voor de premieberekening voor de Werkhervattingskas (Whk) veranderen. 

De gedifferentieerde Aof-premie moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleine werkgevers. De verplichtingen bij ziekte van werknemers is disproportioneel. Hoewel NOA al jaren strijdt voor aanpassing van de loondoorbetalingsplicht, is dit een kleine toenadering om het voor kleinere werkgevers iets draaglijker te maken. 

Premiegrens

De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers voor de nieuwe Aof-premie wordt als volgt bepaald:

Kleine werkgevers = een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar
Middelgrote en grote werkgevers (overige werkgevers) = een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar

Premieverlaging Aof

Door de differentiatie gaan kleinere werkgevers vanaf 2022 minder premie betalen. De bedoeling van het kabinet is dat werkgevers het bespaarde geld kunnen gebruiken voor een MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Die dekt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte af en helpt bij de verplichtingen en taken rondom de loondoorbetaling bij ziekte. Uit eerder onderzoek dat wij hebben laten doen, trokken wij de conclusie dat ondernemers in de afbouw nog niet of nauwelijks gebruik maken van deze verzekering. 

Premieverschil klein en groot

Kleine werkgevers gaan 1%-punt minder Aof-premie betalen en (middel)grote werkgevers juist ongeveer 0,1%-punt meer. Het verschil in premie tussen kleine en (middel)grote werkgevers bedraagt daardoor straks ongeveer 1,1%-punt.

Aanpassing premie Werkhervattingskas (Whk)

Met de aanpassing van de Aof wordt ook de systematiek van de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) aangepast. Wel zo duidelijk, want dan geldt dezelfde definitie voor kleine en middelgrote en grote werkgevers voor zowel de Aof-premie als de Whk-premie. Echter, de kans dat de rekenpremie van de Whk in 2022 stijgt, is zeer waarschijnlijk. Dit staat vermeld in de Juninota van UWV. 

Deel dit artikel: