Consumentenvoorwaarden en algemene voorwaarden zakelijk verkeer veranderen niet door Wkb
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 december 2023

Aanpassing leveringsvoorwaarden?

Afgelopen weken ontvingen we meerdere vragen of de leveringsvoorwaarden van NOA worden aangepast vanwege de invoering van de Wkb. Op 1 januari 2024 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht, maar dit heeft nu nog geen gevolgen voor jouw algemene voorwaarden.

De wet heeft wél gevolgen voor verschillende bedrijfsprocessen en documenten, maar de meeste nieuwe bepalingen van de Wkb mogen juist níet in de algemene voorwaarden worden benoemd. Ingeborg van Leusden, advocaat bij NOA-huisadvocatenkantoor Van Gorcom Advocaten, legt uit: “Bijna alle zaken die de Wkb betreffen moeten in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden opgenomen. Daar waar een uitzondering mogelijk is, zal dit in de algemene voorwaarden worden aangepast.”

Herziening in 2024

Het updaten van zowel de algemene consumentenvoorwaarden als de algemene voorwaarden zakelijk verkeer staat voor het jaar 2024 op de planning. Zodra hier meer over bekend is, worden de aanpassingen en nieuwe versies uiteraard met alle NOA-leden gedeeld.

Handreiking Wkb

Raadpleeg de handreiking Wkb voor een praktische uitleg van de nieuwe wetgeving en benut de voorbeeldzinnen die je kunt gebruiken voor je bedrijfsvoering. Je vindt de handreiking hier (alleen voor NOA-leden).

Deel dit artikel: