Wat je moet weten over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Alles over de WKB

Al jaren wordt er over gesproken… En meerdere keren is de nieuwe wet uitgesteld… Helaas is ook nu nog niet precies duidelijk wat de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) voor de afbouwsector gaat betekenen. We proberen op zoveel mogelijk vragen al een antwoord te geven.

Tijdens 6 bijeenkomsten door het land heeft NOA samen met de huisadvocaten van Van Gorcom Advocaten leden geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Deze pagina wordt na de laatste bijeenkomst voorzien van een update.

Een makkelijke vraag, die niet zo eenvoudig kan worden beantwoord. Zowel in de Eerste als Tweede Kamer wordt er nog over gesteggeld. Er zijn zorgen of het digitale stelsel en de noodzakelijke kwaliteitsborgers er wel klaar voor zijn. Voorlopig staat de invoeringsdatum op 1 januari 2024.

De WKB leidt tot drie veranderingen die voor NOA-leden van belang zijn. Ten eerste wordt de aansprakelijkheid voor gebreken verruimd ten gunste van de opdrachtgever. Daarnaast wordt ook de waarschuwingsplicht - de verplichting dat je als professional moet waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht verzwaard. De WKB verplicht namelijk vanaf 1 januari 2024 om altijd schriftelijk te waarschuwen, mondeling waarschuwen is dus niet meer voldoende. Je moet bovendien ook duidelijk aangeven wat er gebeurt als niet naar jouw waarschuwing geluisterd wordt. En ten derde wordt het zogenaamde opleverdossier ingevoerd.

Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, heeft iedere opdrachtgever recht op een opleverdossier. Dat geldt ook als in onderaanneming gewerkt wordt. De ene opdrachtgever zal daar andere eisen aan stellen dan de ander. Algemene richtlijn is dat het opleverdossier in ieder geval tekeningen, productinformatie en gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dient te bevatten. Als je eerder al een waarschuwing aan de opdrachtgever hebt afgegeven, kan het slim zijn om deze waarschuwing ook nog eens op te nemen in het opleverdossier.

De verzwaarde waarschuwingsplicht is direct van toepassing. Dat geldt ook voor het opleverdossier. Het is dus goed om voor werkzaamheden die in 2024 plaatsvinden, altijd schriftelijk te waarschuwen en verder ook duidelijk aan te geven of er wel of geen opleverdossier wordt overhandigd. Wat betreft het opleverdossier mag je altijd afwijkende afspraken maken, als dat maar van tevoren vastligt. Voorbeeldzinnen die je kunt gebruiken vind je op de website van NOA.

De WKB geldt voor alle opdrachtgevers, maar met zakelijke opdrachtgevers mag je soms ook afwijkende afspraken maken over de waarschuwingsplicht en de aansprakelijkheid. Bij particuliere opdrachtgevers mag dat niet en ben je altijd gebonden aan deze nieuwe wettelijke verplichtingen.

Wil je een melding ontvangen als er nieuwe informatie aan deze pagina is toegevoegd? Laat dan je mailadres achter:

Om er zeker van te zijn dat je geen robot bent, is het mogelijk dat het systeem je vraagt een eenvoudige optelsom te maken. Je moet dit antwoord dan verplicht geven om het formulier te kunnen verzenden.

  •  *
  • naam@bedrijf.nl