Onderhoudsadvies bij Afbouwkeurgarantie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Onderhoud en garantie

Een Afbouwkeur bedrijf verleent garantie op de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Afbouwkeur bedrijven hebben hiervoor een garantieverklaring die ze voor een project kunnen uitgeven. Voor het behoud van mooi en goed werk is het van belang dat er op de juiste wijze onderhoud wordt verricht. Daarom hoort bij de garantieverklaring ook een onderhoudsadvies.

Een Afbouwkeur bedrijf verleent garantie op de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Afbouwkeur bedrijven hebben hiervoor een garantieverklaring die ze voor een project kunnen uitgeven. Voor het behoud van mooi en goed werk is het van belang dat er op de juiste wijze onderhoud wordt verricht. Daarom hoort bij de garantieverklaring ook een onderhoudsadvies.

Garantie voorwaarden

De Afbouwkeur ondernemer garandeert met het afgegeven garantiebewijs vanaf de datum van oplevering de deugdelijkheid van zijn werkzaamheden en leveringen. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt de garantietermijn in de garantieverklaring benoemd. Tijdens de garantieperiode zal de ondernemer het werk binnen een redelijke termijn na de melding van een gebrek herstellen. De voorwaarden staan helder beschreven op het afgegeven garantiebewijs.

Onderhoudsadvies

Gekoppeld aan de garantie geldt een onderhoudsadvies. Want voor het behoud van goed en mooi werk is het natuurlijk van belang dat de eindgebruiker het product op de juiste manier onderhoudt. Afbouwproducten vergen geen intensief onderhoud, maar het is wel van belang om ze bijvoorbeeld met de juiste middelen en methodiek te reinigen. Om eindgebruikers van een helder advies te voorzien, zijn er de volgende onderhoudsadviezen: