Zorgen over nieuwe wet Kwaliteitsborging
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 mei 2019

Zorgen over nieuwe wet Kwaliteitsborging

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen vastgesteld. Daardoor zal de wet definitief worden ingevoerd. Met de nieuwe wet krijgen bouwers een grotere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van (nieuw)bouwprojecten.

In het nieuwe stelsel toetst de gemeente niet meer of het papieren bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Bouwers worden verplicht een onafhankelijk private kwaliteitsborger aan te stellen, die de bouwplannen moet beoordelen en tijdens de bouw de kwaliteit en veiligheid van de constructie moet monitoren. Als er geen goedkeurende verklaring wordt afgegeven mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. De wetgever beoogt dat de kwaliteit van het opgeleverde werk groter wordt. Deze nieuwe werkwijze is vooral van belang voor de zogenaamde vergunningplichtige werkzaamheden. De afbouw valt in veel gevallen niet rechtstreeks maar vaak wel indirect via de hoofdaannemer onder vergunningplichtige werkzaamheden. Als gevolg van de nieuwe kwaliteitsborging blijven bouwers langer aansprakelijk voor het opgeleverde werk. Voor NOA is dit onderdeel van de nieuwe wet niet de belangrijkste reden om zeer kritisch te staan tegenover de nieuwe wet. Ons probleem heeft vooral betrekking op een veel grotere aansprakelijkheid voor aannemers waar ook de afbouw onder valt.

NOA is tegen verzwaarde aansprakelijkheid

Tot op heden is de aannemer ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Dat zijn de zogenaamde verborgen gebreken. Die regel wordt veranderd. In de toekomst is de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij de gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. Dat betekent een substantiële verzwaring van de bewijslast. Als er sprake is van een verborgen gebrek moet u als afbouwer bewijzen dat dit u niet valt toe te rekenen. Wij zullen u in de komende tijd voorzien van adviezen hoe u hiermee moet omgaan. Het is van belang dat u de ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden grondig onderzoekt en alles vastlegt in het dossier. Wel verjaart de aansprakelijkheid na twee jaar.

Verzwaarde waarschuwingsplicht

Als u niet kunt instaan voor de kwaliteit van het werk is het vaak raadzaam om het werk niet uit te voeren. Als de opdrachtgever toch wenst dat het werk wordt verricht, is het in de toekomst noodzakelijk dat de waarschuwing op schrift wordt gesteld en ondubbelzinnig is. Volgens de Minister alleen om vormvereisten. Het volstaat niet dat de waarschuwing mondeling wordt gegeven. Alles moet op schrift zijn gesteld en ondubbelzinnig zijn.

Conclusie

In vooral het verkeer met consumenten wordt de aansprakelijkheid verzwaard en dient u een waarschuwing altijd op schrift te zetten. NOA is niet blij met de nieuwe wet. Omdat de wet een feit is, zullen wij u uiteraard wel voorzien van adviezen hoe u het beste met de nieuwe regelgeving kunt omgaan.

Deel dit artikel: