Wkb blijft onderdeel Omgevingswet
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 september 2023

Wkb voor verbouwingen per 01-07-2024

Minister Hugo de Jonge heeft deze week bekendgemaakt dat ‘het publiekrechtelijke deel van de Wkb’ per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw ingaat en pas op 1 juli 2024 voor verbouwingen. Dit betekent dat er pas vanaf 1 juli 2024 een kwaliteitsborger ingeschakeld moet worden bij verbouwvergunningen.

In zijn brief aan de Eerste Kamer geeft minister De Jonge als belangrijkste reden voor deze beslissing, dat hij een 'zachtere landing' van de nieuwe wetgeving mogelijk wil maken. Vanuit de Eerste Kamer kwamen veel vragen, omdat er zorgen zijn of er op 1 januari a.s. wel voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. De Jonge heeft eerder al aangegeven dat dit het probleem niet hoeft te zijn. Invoering van het nieuwe stelsel is zeker spannend en zal bij partijen, die zich niet voorbereiden op de nieuwe wetgeving, inderdaad tot vertraging zorgen. Ook kinderziektes zijn niet uit te sluiten. Om vooral voor de kleine aannemers de invoering en alle veranderingen wat gematigder te laten verlopen, is daarom besloten om de Wkb voor verbouwactiviteiten pas per 1 juli 2024 in werking te laten treden. Dit geeft nog wat meer voorbereidingstijd. De kinderziektes die in het eerste halfjaar ontstaan bij gemeenten kunnen dan worden opgelost alvorens ook verbouwvergunningen via het nieuwe stelsel moeten worden aangevraagd.

Wkb blijft onderdeel Omgevingswet

Feit blijft dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen deel uitmaakt van de Omgevingswet, die gewoon per 1 januari 2024 in werking treedt. Deze gedeeltelijke uitstel heeft dan ook geen effect op de invoering van (Wkb)wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, waarschuwt huisadvocaat Ingeborg van Leusden van Van Gorcom Advocaten. Tijdens de informatiebijeenkomsten van NOA over de Wkb proberen de advocaten deze verandering te duiden en toe te lichten.

Meer vertrouwen en voorbereidingstijd

De Jonge heeft vóór deze beslissing tot gedeeltelijke uitstel overleg gevoerd met Bouwend Nederland. ‘Een latere inwerkingtreding voor de verbouwingen geeft wat hen betreft iets meer vertrouwen’, schrijft de minister. ‘En verkleint het risico op stagnatie in de bouw vanwege te weinig kwaliteitsborgers. Aan de andere kant bestaat volgens Bouwend Nederland dan ook wel weer het risico dat de geworven kwaliteitsborgers te weinig werk hebben aan alleen nieuwbouw, met het risico dat zij alsnog afhaken. Tot slot is duidelijkheid voor Bouwend Nederland van belang en één invoeringsdatum zorgt voor maximale duidelijkheid en zekerheid. Bouwend Nederland geeft aan dat, dit alles afwegende, de weegschaal voor hen nog steeds doorslaat ten gunste van een latere inwerkingtreding voor verbouwactiviteiten.’

Kwaliteitsborgers

Bij invoering van de Wkb krijgt de kwaliteitsborger een centrale positie bij het controleren of aan de bouwvergunning wordt voldaan. Tot nog toe lag die taak bij de gemeenten. Zonder voldoende borgers bestaat de mogelijkheid dat veel vergunningplichtige projecten geen doorgang kunnen vinden. Het is daarom van belang dat er voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn.

Ons advies is om - ondanks alle vertraging en uitstel - gewoon door te gaan met de voorbereiding op de invoering van zowel de Omgevingswet als de Wkb.

 

Lees hier de brief van minister De Jonge aan de Eerste kamer.

Deel dit artikel: