Invoering Wet Kwaliteitsborging stap verder
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 december 2021

WKB naar Raad van State

Vorige week heeft minister Ollongren van de Eerste Kamer goedkeuring gekregen om een onderliggend besluit voor invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) naar de Raad van State te sturen. 

De daadwerkelijke invoering van de WKB lijkt hiermee voor de demissionair minister weer een stap dichterbij. De invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving werd al meerdere keren uitgesteld; het aantal proefprojecten was te laag en later volgde uitstel vanwege ICT-beperkingen voor de tegelijkertijd te wijzigen Omgevingswet. Maar op 23 november volgde dan toch een kort besluit van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

Het akkoord volgde na een begin november gevoerd overleg over de reeds lopende proefprojecten. Door verschillende brancheorganisaties van gemeenten en Bouwend Nederland waren brieven met een stevige toonzetting gestuurd, waardoor er in de Eerste Kamer opnieuw vragen kwamen. Voor de liefhebbers is er een videoverslag van dit Kameroverleg. Ollongren gaf daar een mondelinge toelichting op lopende en reeds afgeronde proefprojecten: “Een duidelijke invoeringsdatum helpt om komende tijd nog meer proefprojecten aangemeld te krijgen. Zoals gesteld zijn die proefprojecten voor partijen belangrijk om ervaring op te doen.” 

Nadat de minister op 22 november nog schriftelijk in een brief op de Kamervragen had gereageerd, volgde op 23 november een akkoord op toezending aan de Raad van State. Die moet namelijk nog adviseren over de AMvB, de Algemene Maatregel van Bestuur. En die is weer nodig voor een daadwerkelijke invoering van de WKB.  

De minister gaat nog steeds uit van een invoering op 1 juli 2022, tegelijk met de gewijzigde Omgevingswet. Daarom adviseerden we eerder al, dat het nuttig kan zijn om alvast een clausule op te nemen in overeenkomsten voor werken die na 1 juli 2022 van start moeten gaan. Lees meer over het clausule advies.  

De Eerste Kamercommissie heeft de minister laten weten middels een monitoringsrapportage op de hoogte wil worden gehouden over het advies van de Raad van State en over de mate waarin de inbreng vanuit de commissie in het uiteindelijke Besluit is verwerkt.

Bron: Eerste Kamer

Bron: Eerste kamer
Deel dit artikel: