Inwerkingtreding op z’n vroegst 1 juli 2022
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 mei 2021

WKB en Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) en de Omgevingswet wordt wederom opgeschoven; nu naar 1 juli 2022. Dit schrijft minister Ollongren van BZK vandaag aan de Tweede Kamer, na overleg met gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. 

Er is meer ruimte nodig om de implementatie van de aangepaste Omgevingswet, waar de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen onderdeel van is, op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Alle partijen willen een goede start van de wet, maar dit vergt meer duidelijkheid en voorbereiding. Om de wet verantwoord in werking te kunnen laten treden, moet de continuïteit van primaire processen - de planvorming en de vergunningverlening - en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Anders zal onder meer de woningbouw hier hinder van ondervinden en dat willen partijen voorkomen.

DSO-LV én effectieve oefentijd

Het werkend krijgen van het stelsel van de Omgevingswet vergt in de eerste plaats een stabiele landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV), waarop bevoegd gezag moet aansluiten. Om dit lokaal werkend te krijgen, is voor softwareleveranciers en het bevoegd gezag een uitdaging. De bestuurlijke partners hebben aangegeven dat er minimaal zes maanden effectieve oefentijd komt voor het bevoegd gezag, alvorens de daadwerkelijke switch wordt gemaakt. Of 1 juli 2022 dan haalbaar is? Daar kan in de wandelgangen opnieuw over worden gediscussieerd en over worden getwijfeld. 

Tijdelijke alternatieve maatregelen

Voor bepaalde, van elkaar afhankelijke activiteiten richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen tijdelijke alternatieve maatregelen beschikbaar. Denk aan ICT-oplossingen voor het tijdelijk publiceren van omgevingsplannen via de huidige digitale standaarden, het overgangsrecht en serviceteams die overheden werk uit handen nemen. Uiterlijk een half jaar vóór de inwerkingtreding van de wet moet hiermee geoefend kunnen worden.

Alvast zelf voorbereiden en aan de slag?

Wilt u zich al nader verdiepen in de Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, neem dan alvast een kijkje op een speciale website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Er staan praktijkverhalen en oefencasussen op, welke webinars gevolgd (en teruggekeken!) kunnen worden en natuurlijk van alles over de inhoud van de wetten.

Ga hiervoor naar Website aan de slag met de Omgevingswet