Besluit bouwwerken leefomgeving vanaf 2024
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 november 2023

Wijzigingen BBL

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en daarmee onder andere ook de Wkb en het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) in werking. Door ingenieursbureau Nieman zijn bouwkundige wijzigingen vanuit het Bbl overzichtelijk gemaakt.

Zo worden er onder meer aangepaste eisen gesteld aan de brandveiligheid van een gebouw, aan sprinklerinstallaties onder slaapgebouwen, moet er een veiligheidscoördinator worden aangesteld als bij bouw- en sloopwerken de veiligheid in de omgeving risico loopt en gaan er zwaardere eisen gelden voor de oplaadvoorzieningen van elektrische voertuigen. Meer uitleg staat op de website van Nieman.

Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 gaat er ook nieuwe regelgeving gelden voor het schoonhouden van de directe omgeving. Deze regels zijn vastgelegd in het omgevingsplan, dat onderdeel is van de Omgevingswet. Gemeenten moeten in de toekomst voorschriften maken die gericht zijn op het beheersen van zwerfafval. Totdat jouw gemeente specifieke regels heeft opgesteld, is er de verplichting om zwerfafval binnen een straal van 25 meter rondom bedrijfslocaties op te ruimen. Deze verplichting is van toepassing op afval afkomstig van producten die door jouw bedrijf worden verkocht. Hierbij kan gedacht worden aan resten van bouwmaterialen en verpakkingsmaterialen.

Bron: Nieman Raadgevende Ingenieurs en Omgevingswet.net

Deel dit artikel: