Meer zekerheid werkgevers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 oktober 2020

Wetswijziging doorbetaling zieke werknemer

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk.

Dit staat in de wetswijziging die onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Daarnaast kunnen met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Werkgevers zijn verplicht het loon van een zieke werknemer de eerste twee jaar voor het grootste deel door te betalen. Daarnaast geldt een re-integratieplicht om werknemers weer terug aan het werk te krijgen. Deze verplichtingen vormen voor veel kleine ondernemers een drempel om werknemers aan te nemen. Daarom ligt nu het voorstel van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de wet aan te passen, waardoor het makkelijker, duidelijker en goedkoper wordt gemaakt om loon door te betalen bij ziekte.

Bedrijfsarts wordt leidend

Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer wordt leidend bij de toets op de re-integratie inspanningen (RIV-toets) door UWV. Werknemers behouden daarbij de mogelijkheid van een second opinion door een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel van UWV. De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De verzekeringsarts zal dit advies niet langer beoordelen. Werkgevers lopen hiermee niet meer tegen loonsancties aan als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.

Deel dit artikel: