Voor- en tegenstanders van het wetsvoorstel
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 april 2019

Wet kwaliteitsborging wankelt opnieuw

De Eerste Kamer debatteerde op 23 april 2019 opnieuw over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een nieuwe wet, waar veel over gepraat wordt, maar die nog steeds niet is aangenomen. Er zijn felle voor- en tegenstanders van het wetsvoorstel.

Twee jaar geleden is de stemming over de wet al aangehouden, omdat het CDA twijfelde. Het debat dat deze week werd gevoerd, maakte daarin geen verschil. Op 14 mei 2019 moet de Eerste Kamer stemmen over het wetsvoorstel. Het is echter nog steeds de vraag of de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt aangenomen of verworpen.

Hoe zit het ook alweer?

Wat is ook alweer de bedoeling van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Het wetsvoorstel een gedeeltelijke privatisering van het gemeentelijke bouwtoezicht: het stelsel van kwaliteitsborging. Ook verzwaart het de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer. De gemeente toetst dan niet meer vooraf of het papieren bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet, want hier moet een private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht op gaan houden. Die kwaliteitsborger moet vervolgens verklaren of het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet, anders mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. Er zitten nogal wat haken en ogen aan het wetsvoorstel.

Wilt u er meer over lezen? Op de website van de Eerste Kamer is een samenvatting en stand van zaken met alle stukken te lezen. Naar de website van Eerste Kamer.

Deel dit artikel: