Kabinet opgeroepen tot actie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 juli 2020

Voorgestelde geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

De nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid van de Omgevingswet zal de woningbouw in grote delen van het land stilleggen als deze zal worden ingevoerd. Dat vrezen een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, waaronder NOA. Alle betrokken partijen hebben het kabinet daarom opgeroepen om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classificatie moet worden voorzien. Dat zou betekenen dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie “slecht leefklimaat” of zelfs “zeer slecht leefklimaat” krijgen.

Daarom is een brief aan het kabinet gestuurd, waarin benadrukt wordt dat er grote waarde wordt gehecht aan een hoogwaardig woonmilieu en dat bewoners en gebruikers van een gebied beschermd dienen te worden tegen overmatige geluidsbelasting. Maar de nieuwe aanvullingsregeling leidt tot zoveel onduidelijkheid en onzekerheid, dat daardoor uitstel of afstel op de loer ligt voor de bouw van honderdduizenden woningen. Daarom hebben we met alle betrokken organisaties het kabinet opgeroepen om actie te ondernemen, zodat de ruimtelijke ontwikkeling doorgang kan vinden en de kabinetsambities van 845.000 extra woningen tot 2030 mogelijk gemaakt worden.

Meer regie op ruimtelijke ordening

We maken ons zorgen over de consequenties van ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Onduidelijkheid in de randvoorwaarden voor woningbouw levert grote vertraging op bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en vergunningverlening. Nieuwe vertraging in de woningproductie is zeer onwenselijk, zeker met de gevolgen van de recente stikstof-, PFAS- en coronacrises in het achterhoofd. Nog maar een maand geleden riep de Woningbouwalliantie - waar alle betrokken organisaties ook bij zijn aangesloten - de Tweede Kamer en het kabinet op om miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. Hiermee kan het herstel van de Nederlandse economie bespoedigd worden en een inhaalslag gemaakt worden om het immense woningtekort terug te dringen. De nieuwe aanvullingsregeling dreigt nu roet in het eten te gooien.

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen

De Woningbouwalliantie heeft al gesteld dat in de komende jaren op grote schaal nieuwe wijken moeten worden gebouwd die energieneutraal en klimaatadaptief zijn, die goed bereikbaar zijn en die voorzien zijn van veel groen en natuur. Daarnaast moet minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. Dit anticyclisch investeren in de woningbouw is de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk te beperken. Dat is goed voor de werkgelegenheid en het behoud van werknemers voor de bouwsector. Elke euro die gestoken wordt in de bouw levert tot wel bijna drie euro aan aanvullende economische activiteit in ons land op.

Download de brief over de aanvullingsregeling geluid aan het kabinet.

Deel dit artikel: