Lobby lage btw wordt voortgezet
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 september 2023

Volgend kabinet besluit over laag btw-tarief

Nadat er een onafhankelijk onderzoek was gedaan naar de lage btw-tarieven - waarin kort door de bocht werd gesteld dat de regelingen niet doelmatig waren - heeft het ministerie van Financiën een verkenning gedaan naar mogelijke alternatieven. Staatssecretaris Van Rij rapporteerde daar op 19 september over naar de Tweede Kamer: een besluit over het lage btw-tarief moet door een volgend kabinet worden genomen.

Nadat het kabinet was gevallen, zag het er al naar uit dat het demissionaire kabinet geen besluit meer zou nemen over voortzetting of aanpassing van het lage btw-tarief. Wel is door het ministerie van Financiën een verdere verkenning gedaan. Hierover heeft staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, in een brief aan de Tweede Kamer gerapporteerd. Door de onderzoekers van het verplichte Periodieke Evaluatierapport werd aanbevolen om kritisch te evalueren of de doelen van het verlaagde btw-tarief (die vaak decennia geleden zijn vastgesteld) nog actueel en relevant zijn. De branches waarvoor het lage btw-tarief van toepassing is, hebben daarop natuurlijk direct aangegeven dat de verlaagde btw tarieven juist een hele effectieve en eenvoudige methode is om aankoop te stimuleren.

Uit de evaluatie blijkt dat de 'budgettaire omvang' van het lage tarief voor stukadoren en schilderen € 379 miljoen bedraagt. Anders gesteld: Áls het lage btw tarief op arbeidsintensieve diensten wordt afgeschaft, dan moeten particulieren in totaal € 379 miljoen méér btw gaan betalen. Dat lijkt ons een zeer onverstandige beslissing, want het kabinet heeft juist ook gesteld dat het topprioriteit is dat woningen verduurzaamd moeten worden.

Staatssecretaris Van Rij schrijft in zijn brief dat het kabinet ‘met betrekking tot de verlaagde btw-tarieven van oordeel is dat het aan een volgend kabinet is om te besluiten welke vervolgstappen naar aanleiding van de evaluatie worden genomen. Bij bepaalde geïnventariseerde productgroepen kan nog de beleidsvraag spelen of, in hoeverre en op welke wijze vervolgonderzoek naar de impact van beleidsopties naar aanleiding van de evaluatie moet worden uitgevoerd.’

Samen met andere branches zijn de krachten gebundeld en wordt de lobby via MKB-Nederland voortgezet. Het is belangrijk wat er in een nieuw Regeerakkoord wordt opgenomen over btw-tarieven.  

Deel dit artikel: