Verplicht per 1 januari 2023
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
11 mei 2022

Verplicht energielabel kan nog veel werk opleveren

Meer dan de helft van de kantoorpanden in Nederland beschikt nog niet over een energielabel C. En dat is met ingang van 1 januari 2023 wel verplicht. Gemeenten, die belast zijn met de naleving van de energie-eis, kunnen dan overgaan tot boetes en zelfs sluiting van zo’n kantoorpand. In onderstaand artikel leggen we uit wat je als afbouwer moet doen om met je eigen kantoor aan de wet te voldoen. Maar ook hoe je klanten erop kunt wijzen en welke energiebesparende maatregelen je voor hen kunt nemen om hun pand van het juiste label te voorzien. 

Eerst maar even relativeren: van de ongeveer 65.000 kantoorgebouwen in Nederland beschikt 44 procent wél over het juiste energielabel: C of beter dus. Van 12 procent is bekend dat ze over een label D of slechter beschikken. Die panden (een kleine 8.000 dus) zullen binnen nu en 8 maanden flink onder handen genomen moeten worden. Van de overige 44 procent zijn nog geen gegevens bekend. Hun eigenaren zullen er nog een label voor moeten aanvragen. En dat zal de komende tijd vooral energieadviseurs veel werk opleveren. Van alle kantoren die nog een energielabel moeten aanvragen (ruim 28.000) voldoet volgens een inschatting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ongeveer 30 procent al aan de labelplicht: vaak zijn dat jongere panden die al aan de strengere eisen voldoen. Dat betekent dus dat er nog eens 20.000 kantoorpanden zijn waaraan in de komende maanden iets moet gebeuren. In de meeste gevallen zal dat gaan om de wat kleinere panden. 

Wel of geen energielabel?

Goed, dan eerst maar eens de vraag of jouw eigen kantoor al over een energielabel beschikt. En of dat überhaupt wel verplicht is. Want er zijn uitzonderingen op de regel. In de volgende situaties hoeft je kantoorpand géén energielabel C of lager te hebben:

  • Je kantoorpand heeft een andere gebruiksfunctie dan kantoorruimte alleen, je werkplaats bevindt zich bijvoorbeeld in hetzelfde pand en neemt de meeste ruimte in.
  • Je kantoor is kleiner dan 100 vierkante meter.
  • Je kantoor neemt minder dan 50% van de ruimte van het hele pand in beslag.
  • Je werkruimte bevindt zich in een monument.
  • Je pand wordt gesloopt, krijgt een andere functie of wordt onteigend (binnen twee jaar).

Valt jouw pand niet onder de uitzonderingen en beschik je ook nog niet over een energielabel, dan moet je die aanvragen. Dat kan alleen door een erkende energieadviseur in te schakelen. Die controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook neemt hij op verzoek de Erkende Maatregellijsten (EML) mee in zijn advies. Geef dan aan dat je minimaal energielabel C wilt halen met de maatregelen. Op de EML staan maatregelen waarmee je voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een maatwerkadvies staat ook wel bekend als een energieprestatieadvies (EPA). Dit advies bevat niet automatisch een energielabel. Een energielabel laat je apart opmaken en kost ongeveer € 500,-. 

Energiebesparende maatregelen

Is je pand niet energiezuinig genoeg om een label C te bemachtigen dan zul je een aantal maatregelen moeten nemen. Die hoef je overigens niet helemaal zelf te betalen, er zijn veel subsidies beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. De energieadviseur kan je daarbij helpen. Voer de energiemaatregelen voor 1 januari 2023 uit om tijdig op energielabel C te komen. Zorg zoveel mogelijk voor no regret-maatregelen. Deze maatregelen dragen bij aan een CO2-arm kantoor. Voor een label C zul je minder dan 225 kWh per m2 moeten verbruiken. 

Voor de verduurzaming van je kantoor mag je zowel bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische verbeteringen inzetten. Voorbeelden zijn de isolatie van gevels, muren of daken, slimme ledverlichting, klimaatsystemen en energiezuinige installaties. Ook zonnepanelen of warmtepompen dragen bij aan een hoger energielabel.

Voordelen van verduurzaming

Nog afgezien van de verplichting levert een duurzaam kantoor ook voordelen op:

  • Besparing op de energiekosten. 
  • Verbetering van het comfort voor de mensen die er werken. 
  • Je gebouw voldoet aan toekomstige wettelijke duurzaamheidseisen (minimaal energielabel A in 2030).
  • Het draagt bij aan de toekomstbestendigheid en waardevastheid van je pand.
  • In 2022 is het nog mogelijk om gebruik te maken van ruime subsidiemogelijkheden waarvan het zeker is dat ze vanaf januari 2023 worden aangescherpt of misschien wel niet meer bestaan.

Wacht niet

Dit kalenderjaar is het nog mogelijk een energieprestatieberekening op te laten stellen op basis van de oude methodiek (NEN 7120). Vanaf 2023 wordt de NTA 8800 de standaard bepalingsmethodiek, waarbij het energielabel van je pand mogelijk slechter uitvalt dan volgens de oude methode. Ook kan het zijn dat het meer tijd kost om een advies en een energielabel op te stellen. Daarnaast is het nog niet bekend of er in 2023 nog subsidiemogelijkheden zijn. 

Jij niet? Dan misschien wel je klant

Misschien geldt bovenstaand verhaal wel helemaal niet voor jou. Omdat je niet zo’n groot kantoor hebt of misschien allang een energielabel C hebt. Dan kan het natuurlijk nog steeds voor die klant waar je nu, of de komende maanden aan het werk bent, gelden. Informeer dus gerust naar de aanwezigheid van een energielabel. Want juist een verbouwing of renovatie van een kantoorpand is een geschikt moment om ook meteen verduurzamingsmaatregelen te nemen. 

Wel of geen energielabel C?

Deel dit artikel: