Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden nog niet zo duidelijk
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 februari 2024

Uitstel voor wet VBAR

Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de Eerste Kamer laten weten dat invoering van de wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR) begin 2025 niet realistisch is. De nieuwe wet zou duidelijkheid moeten geven over een ZZP-status, maar de ene zelfstandige is nu eenmaal de andere niet…

Al jaren is er onduidelijkheid over het werken als én met ZZP-ers. In haar brief aan de Eerste Kamer schrijft de demissionair minister dat ‘het kabinet de balans wil herstellen en de regels rondom het werken als zelfstandige en met zelfstandigen toekomstbestendiger wil maken. Om dit te bereiken, zet het kabinet in op een gelijker speelveld tussen contractvormen (lijn 1), meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer dan wel als zelfstandige (lijn 2) en verbetering van handhaving op schijnzelfstandigheid (lijn 3).’

Hiervoor werd een wetsvoorstel gemaakt, waarop in het najaar een internetconsultatie werd gehouden. Naast NOA reageerden nog 1110 andere organisaties, partijen en ondernemers met en zonder personeel. Daaruit bleek wederom dat een ZZP-er niet over een kam kan worden geschoren. Er zit een aanzienlijk verschil tussen échte ondernemers en zelfstandigen, die eigenlijk met tegenzin zelfstandig zijn. Denk in het laatste geval aan maaltijd- en pakketbezorgers.

Als de wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR) er komt, dan zouden beide type zelfstandigen hetzelfde worden behandeld. In de beoordeling of iemand zelfstandige is, of eigenlijk een verkapte werknemer, wordt dan gekeken of de ZZP-er instructies krijgt hoe er gewerkt moet worden, of er voor eigen risico wordt gewerkt en of het andere of dezelfde werkzaamheden zijn, die ook door medewerkers (kunnen) worden gedaan.  

Het is dus absoluut belangrijk dat er een goede wet komt. Het duurt al jaren om hier iets van te maken waar iedereen in de praktijk mee kan werken, of dat in elk geval duidelijk is wat er wel en niet mag. Ondertussen groeit het aantal ZZP-ers in Nederland maar door. Eenvoudig is de discussie zeker niet. Ook schijnzelfstandigheid en de (on)mogelijkheden voor ZZP-ers om zich – wel dan niet verplicht - tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren doen hier aan mee.

‘De internetconsultatie van het wetsvoorstel heeft tot een groot aantal reacties geleid’, schrijft Van Gennip in haar brief. ‘Deze worden op dit moment zorgvuldig bestudeerd om te bezien of en hoe we het wetsvoorstel kunnen verbeteren. Daarom lijkt publicatie in het Staatsblad in het eerste kwartaal van 2025 niet langer realistisch. Bij de nadere uitwerking wordt bezien wat een redelijke overgangstermijn voor de inwerkingtreding is, zodat de markt zich hierop kan voorbereiden en ook de uitvoeringsorganisaties hiermee uit de voeten kunnen. Het kabinet werkt ook in demissionaire status hard door aan zowel de nieuwe wetgeving als de voorbereidingen ten behoeve van de opheffing van het handhavingsmoratorium. Doel blijft om dit zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren en het zo goed mogelijk voor te bereiden voor een nieuw kabinet.’

Download de brief van demissionair minister Van Gennip over zelfstandigen

Deel dit artikel: