Tegemoetkoming vaste lasten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
03 december 2020

TVL voor Q4 aangepast

De coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen onder voorwaarden (opnieuw) een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. De aanpassingen op een rij:

  • Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes. Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.
  • Het minimale subsidiebedrag is € 750. Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar € 90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was € 50.000 per bedrijf, per 4 maanden.
  • De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is aan te vragen bij www.rvo.nl/tvl.

De subsidie wordt berekend door het omzetverlies in de subsidieperiode te vermenigvuldigen met een percentage vaste lasten per SBI code en een subsidiepercentage van 50%. Het aandeel vaste lasten van een bedrijf is minimaal € 3.000 per kwartaal. Dat wordt berekend met de normale kwartaalomzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.

Voorwaarde is ook dat het bedrijf voor 15 maart 2020 ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel, een SBI-code heeft en minimaal een vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. 

De TVL wordt opgedeeld in 3 kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO. Met de adviestool TVL van RVO kunt u alvast berekenen hoe hoog de TVL subsidie ongeveer gaat worden. 

Download de samenvatting over de aangepaste TVL van de Rijksoverheid

Deel dit artikel: