Arbeidsinspectie controleert trainingsplicht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 november 2023

Training di-isocyanaten

Sinds 24 augustus 2023 moet bij industrieel of beroepsmatig gebruik van di-isocyanaten, waaronder PUR schuimen, PU vloeren, lijmen en afdichtmiddelen, een passende cursus zijn gevolgd. De Arbeidsinspectie doet bij diverse bedrijven inspectiebezoeken, om te toetsen of aan de trainingsplicht is voldaan.

Elke medewerker, die werkt met producten met meer dan 0,1% di-isocyanaten, moet sinds 24 augustus 2023 verplicht een training hebben gevolgd. Er zijn inmiddels veel producten op de markt waar geen di-isocyanaten in verwerkt zijn, maar in veel PUR-schuimen, producten voor polyurethaan gietvloeren, PU-lijmen en afdichtingsmiddelen bevatten die di-isocyanaten.

Het is aan producenten en leveranciers om goede informatie te geven over de producten waar diisocyanaten in verwerkt zijn en ook de plicht om trainingsmaterialen te verzorgen, licht bij producenten/leveranciers. Zo biedt begunstigend lid Würth bijvoorbeeld een gratis cursus aan om het certificaat voor kleef- en afdichtmaterialen (met code 048) te behalen.

Ook via de Afbouwacademie is het mogelijk om de code 048 training voor kleef- en afdichtmaterialen en de training vloer- en waterdichtingstoepassingen (code 049) te behalen.

 

Deel dit artikel: