Trainingen Afbouwacademie voor werknemers extra aantrekkelijk
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 juni 2023

Subsidieregeling cursus- en verletkosten

Ter stimulering van bijscholing kan een werkgever een beroep doen op de subsidieregeling voor cursus- en verletkosten die van toepassing is op diverse trainingen van de Afbouwacademie.

Kern van de regeling is dat het volgende gesubsidieerd wordt:

  • 50% van de verletkosten met een maximum van € 275,- per dag, en
  • 50% van de cursuskosten met een maximum van € 125,- per cursus.
  • Bij cursussen met een startgarantie: een eigen bijdrage van € 100,- per cursus, zolang er subsidiegeld beschikbaar is. Op de website van de Afbouwacademie staat per training vermeld of er een startgarantie is.

Voorwaarden:

  • De werkgever valt onder de cao Afbouw;
  • Voor de werknemer wordt sectorpremie afgedragen aan het O&O fonds Afbouw;
  • Per werknemer worden per kalenderjaar maximaal twee cursussen en maximaal twee dagen verletkosten vergoed;
  • De subsidie aan de werkgever wordt uitsluitend toegekend wanneer de werknemer de training daadwerkelijk heeft gevolgd.

Bekijk de trainingen die de Afbouwacademie aanbiedt. Per training staat aangegeven of deze in aanmerking komt voor subsidie.

Het aanvraagformulier voor subsidie van de Afbouwacademie vindt u op MijnAfbouw.nl. 

Deel dit artikel:

Laatste nieuws