Positieve rendementen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 januari 2021

Stijging dekkingsgraad pensioenfonds

Door positieve rendementen is de actuele dekkingsgraad van bpfBOUW gestegen naar 111,1%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind december 2020 vastgesteld op 105,7 procent. Dat is 0,7 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind september 2020.

Compact overzicht in cijfers

  • Actuele dekkingsgraad eind december 2020: 111,1 procent;
  • Beleidsdekkingsgraad eind december 2020: 105,7 procent;
  • Pensioenvermogen eind december 2020: 73,19 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het vierde kwartaal 2020: 4,68 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind december 2020: 65,85 miljard euro;
  • Stijging pensioenverplichtingen in het vierde kwartaal 2020: 1,89 miljard euro.

Positief rendement 

BpfBOUW behaalde in het vierde kwartaal van 2020 een rendement van 4,9%, waarmee het totale rendement over het jaar uitkomt op 8,8%. Na de grote daling in het eerste kwartaal als gevolg van de COVID-19-pandemie, werd in het vierde kwartaal geprofiteerd van het herstel op aandelenmarkten, mede vanwege het nieuws in november dat enkele farmaceuten een effectief coronavaccin hadden ontwikkeld. Rentes zijn in het 4e kwartaal minimaal gedaald, wat zorgde voor een licht positief resultaat op de renteafdekking. Daarnaast behaalden in dit kwartaal ook Alternatieve Beleggingen een positief resultaat. Ook het rendement van de vastgoedportefeuille was in het 4e kwartaal positief. De woningportefeuille vertoonde het beste rendement van de Nederlandse sectorfondsen. 

Vermogen stijgt harder dan verplichtingen, stijging actuele dekkingsgraad

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het vierde kwartaal met 1,89 miljard euro en bedragen 65,85 miljard euro. De stijging wordt met name veroorzaakt door toekenningen van de laatste onvoorwaardelijk geworden pensioenen uit de aanvullingsregelingen 55min (VPL-regeling) en de lichte daling van de gemiddelde rente. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het vierde kwartaal gedaald van 0,27% eind september naar 0,24% eind december. Per saldo zijn de verplichtingen in het derde kwartaal met 3,0% gestegen. Door positieve rendementen in het 4e kwartaal en toevoegingen van de VPL-gelden steeg het vermogen met 6,8%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad in het vierde kwartaal met 4,0 procentpunt. 

De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,7 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de hoge dekkingsgraden uit het vierde kwartaal 2019 hebben plaatsgemaakt voor de dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het vierde kwartaal 2020.

Deel dit artikel: