Door positieve redementen en prognosetafel
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 oktober 2020

Stijging dekkingsgraad bpfBOUW

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) van pensioenfonds bpfBOUW is eind september 2020 vastgesteld op 106,4 procent. Dat is 0,7 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2020. Omdat het vermogen harder stijgt dan de verplichtingen is eind Q3 de actuele dekkingsgraad vastgesteld op 107,1 procent. Een stijging van 3,7 procentpunt.

  • Beleidsdekkingsgraad eind september 2020: 106,4 procent;
  • Actuele dekkingsgraad eind september 2020: 107,1 procent;
  • Pensioenvermogen eind september 2020: 68,51 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het derde kwartaal 2020: 1,68 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind september 2020: 63,96 miljard euro;
  • Daling pensioenverplichtingen in het derde kwartaal 2020: 0,69 miljard euro.

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen, maar op lange termijn geen geld overhoudt voor het opvangen van risico’s of het verhogen van de pensioenen. Bij veel pensioenfondsen liggen de dekkingsgraden lager, maar bpfBOUW weet zich nog goed staande te houden.

BpfBOUW behaalde in het derde kwartaal van 2020 een totaalrendement van 2,4%. Voor het tweede opeenvolgende kwartaal werd het resultaat bepaald door het herstel op aandelenmarkten, na de grote daling in maart. Onderliggend was sprake van het verder uiteenlopen van sectorrendementen als gevolg van de Covid-crisis. Rentes zijn in Q3 verder gedaald. In het 3e kwartaal is het rendement van de vastgoedportefeuille licht positief en is de impact van Covid-19 op het vastgoedrendement beperkt gebleven. Alle Nederlandse sectorfondsen, met de woningportefeuille als uitschieter, dragen positief bij aan het rendement.

Nieuwe prognosetafel

Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft onlangs een nieuwe prognosetafel AG2020 gepubliceerd. In deze nieuwe prognosetafel zijn de sterftecijfers van de Nederlandse bevolking over 2018 en 2019 meegenomen. Uit de prognosetafel AG2020 blijkt dat de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen enigszins naar beneden is bijgesteld. De gevolgen van COVID-19 zijn in de cijfers niet meegenomen. Volgens het AG zijn de langetermijneffecten van COVID-19 nog niet bekend. De lagere levensverwachting in de prognosetafel AG2020 heeft een verlagend effect op de verplichtingen van bpfBOUW.

De totale verplichtingen van bpfBOUW daalden in het derde kwartaal met 0,69 miljard euro en bedragen 63,96 miljard euro. De daling wordt veroorzaakt door toepassing van de nieuwe prognosetafel. Het vermogen steeg met 2,5%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad in het derde kwartaal met 3,7 procentpunt.

Deel dit artikel: