Positieve rendementen in tweede kwartaal
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 juli 2021

Stijging dekkingsgraad bpfBOUW 2e kwartaal

De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind juni 2021 vastgesteld op 112,2 procent. Dat is 4,3 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart 2021. 

  • Beleidsdekkingsgraad eind juni 2021: 112,2 procent;
  • Actuele dekkingsgraad eind juni 2021: 120,8 procent;
  • Pensioenvermogen eind juni 2021: 74,26 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het tweede kwartaal 2021: 2,45 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind juni 2021: 61,48 miljard euro;
  • Stijging pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal 2021: 0,26 miljard euro.

Positieve rendementen

BpfBOUW behaalde in het tweede kwartaal van 2021 een positief totaalrendement van 3,6%. Aandelen en Alternatieve beleggingen behaalden de beste rendementen. Het wereldwijde economische herstel is tot nu toe krachtig en ging gepaard met hogere inflatie. Dit zorgt voor enige nervositeit op financiële markten. De Europese rente is gedurende het kwartaal nagenoeg gelijk gebleven waarbij licht positieve resultaten werden behaald op de beleggingscategorieën verantwoordelijk voor de renteafdekking. 

Vermogen stijgt harder dan verplichtingen

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het tweede kwartaal met 0,26 miljard euro en bedragen 61,48 miljard euro. De stijging wordt met name veroorzaakt door de lichte daling van de gemiddelde rente. Door positieve rendementen in het tweede kwartaal steeg het vermogen met 3,4%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad de afgelopen drie maanden met 3,5 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 4,3 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de lagere dekkingsgraden uit het tweede kwartaal 2020 hebben plaatsgemaakt voor de dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het tweede kwartaal 2021. Deze zijn fors hoger.

Over bpfBOUW

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 780 duizend (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 13.800 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie. 

Deel dit artikel: