Subsidie voor het mkb om een ontwikkelingscultuur te creëren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 februari 2024

SLIM-subsidie

Op 1 maart 2024 start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken. Het aanvraagtijdvak is geopend van vrijdag 1 maart 2024 9.00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17.00 uur.

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met de subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers gedurende hun loopbaan blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden. Ook kan er voor worden gezorgd dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

Wat kun je met de SLIM-subsidie doen?

In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen.

 1. Doorlichting van de onderneming
  Als ondernemer kun je een subsidie aanvragen om je bedrijf door te laten lichten met als doel het inzichtelijk maken van de ontwikkelbehoefte om de leerrijke werkomgeving te versterken.
 2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen
  Je kunt als ondernemer subsidie ontvangen om loopbaan- of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor werkenden in je onderneming.
 3. L&O-methode met een structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming
  Als ondernemer kun je subsidie aanvragen voor het ontwikkelen of invoeren van een methode. De methode is primair gericht op het leren en ontwikkelen van werkenden in de onderneming en stimuleert werkenden structureel om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg
  De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur gedurende enige tijd. Zo’n traject kan leiden tot een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt tegelijkertijd kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld geen startkwalificatie bezitten.

Subsidie aanvragen

In het aanvraagtijdvak kan een aanvrager maximaal één subsidieaanvraag indienen. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. Vooraf is een registratie nodig via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Verhoging uurtarief externe adviseurs

Voor subsidies die in 2024 worden aangevraagd, geldt voor externe adviseurs een maximaal uurtarief van € 135 exclusief BTW.

Let op

Je kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken.

Deel dit artikel: