Alleen in september aan te vragen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 september 2020

SLIM-subsidie

De SLIM-regeling helpt mkb-ondernemers om een leerrijke werkomgeving te creëren en te investeren in de groei en ontwikkeling van de medewerkers en het bedrijf. Want de arbeidsmarkt verandert en er wordt steeds meer op afstand gewerkt. En digitaler. In september kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in leren en ontwikkelen binnen het bedrijf. De subsidie varieert van € 5.000 tot maximaal € 25.000. Hierbij moet wel worden gemeld dat als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is, er wordt geloot. In eerdere tijdvakken was dit het geval. Een aanvraag geeft dus geen garantie op toekenning.

Tips & tricks voor het aanvragen van de SLIM-subsidie

 1. Komt u in aanmerking?
  Mkb-ondernemersuit alle sectoren kunnen een aanvraag indienen. U kunt van de regeling gebruik maken als u minder dan 250 werknemers in dienst heeft en de jaaromzet lager is dan 50 miljoen euro (of een jaarbalans onder de 43 miljoen euro).
 2. Registreer uzelf als aanvrager
  Vanaf 1 tot en met 30 september kunnen mkb’ers subsidie aanvragen voor projecten gericht op leren en ontwikkelen. Om van de regeling gebruik te maken, moeten bedrijven zich als aanvrager registreren op het e-portaal van Uitvoering van Beleid.
 3. Dien uw subsidieaanvraag uiterlijk 30 september in
  Als er meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld. Alleen complete aanvragen worden beoordeeld.
 4. Investeer in de toekomst
  Met de SLIM-subsidie is het aantrekkelijk om te investeren in de ontwikkeling van personeel en te zorgen dat een bedrijf toekomstproof blijft. Met de SLIM-subsidie wordt 60% van de kosten om de leercultuur in uw bedrijf te bevorderen van de overheid vergoed. Voor bedrijven tot 50 medewerkers kan dit oplopen tot 80%. De initiatieven hebben een looptijd van 12 maanden en moeten uiterlijk binnen drie maanden na toekenning starten.

Meer informatie over deze subsidieregeling, voorwaarden etc. op: slimwerkgeven.nl.

Deel dit artikel: