Bestuursleden gekozen en cijfermatig inzicht op bouwtrends
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 oktober 2022

Sfeervolle ALV met focus op de toekomst

Vrijdag 14 oktober vond voor het eerst een algemene ledenvergadering plaats in ons nieuwe pand. De aanwezige leden werden door alle bestuursleden bijgepraat over lopende verenigingszaken, kregen nieuwe inzichten in de afbouweconomie en kozen Sidney Haarmans en Ramon Jager tot respectievelijk nieuw bestuurslid en penningmeester. 

De nieuwe scholingshal was speciaal voor de gelegenheid omgebouwd tot vergaderaccommodatie. Het voordeel van deze multifunctionele ruimte is dat we deze relatief simpel voor diverse doeleinden kunnen gebruiken en dat we in ons eigen Huis van de Afbouw allerhande evenementen kunnen organiseren, zonder elders een locatie af te hoeven huren. We hadden voor deze Algemene Ledenvergadering alleen op méér leden gehoopt. Volgende vergadering hopen we dat de hal tot de nok gevuld zal zijn met enthousiaste NOA-leden. “De volgende ALV zullen we in het voorjaar houden en anders plannen”, vertelde voorzitter John Kerstens. “Sommige leden zijn al voor de derde keer deze maand hier. Hoe fijn we dat ook vinden, we realiseren ons dat dit in deze drukke tijden niet voor iedereen weggelegd is en we gaan dat de volgende keer ook anders doen.”

Verenigingszaken

De aanwezige leden waren oprecht geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de vereniging. In een gemoedelijke sfeer werden de verschillende verenigingsstukken doorgenomen, waaronder het financieel verslag en het Jaarverslag 2021. Met behulp van een infographic werden de highlights van het verenigingsjaar in vogelvlucht vertoond. Voorzitter John Kerstens: "Goed om vast te kunnen stellen dat de rust binnen NOA is teruggekeerd. Dat biedt ruimte om ons nu weer volop op de inhoud te richten. Er zijn genoeg uitdagingen voor onze sectoren en onze ondernemers". Vervolgens gaven alle bestuursleden een update over hun ‘portefeuille’. Denk hierbij aan alles wat er speelt op het gebied van onze lobby, onderwijs en arbeidsmarkt, governance, innovatie, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden en over de kwaliteit en ontwikkeling van onze sectoren. Een uitgebreid verslag kunt u lezen in Afbouwzaken 9. 

Verkiezingen bestuur

Omdat de selectiecommissie al een positief advies had uitgebracht over de benoeming van Sidney Haarmans tot nieuw Hoofdbestuurslid, werd hij ter vergadering zonder opmerking of vraag gekozen. En Ramon Jager, die vorig jaar toetrad tot het Hoofdbestuur, werd benoemd tot penningmeester. Helaas kon het afscheid van aftredend bestuurslid Theo Wouters niet worden gevierd, omdat hij vanwege corona in quarantaine zat. Dat zal een volgende vergadering alsnog worden ingehaald. 

Branchemonitor Afbouw

Nadat voorzitter John Kerstens de ALV officieel had gesloten, kreeg Michel van Eekert, directeur van onderzoeksbureau Buildsight het woord om alle leden inzicht te geven in het gehouden ledenonderzoek. “De respons op dit onderzoek was 21 procent”, meldde Van Eekert. “Voor een eerste keer niet gek, maar we hopen volgend jaar op een verdubbeling, want dan kunnen we nog veel meer interessante selecties maken en bijvoorbeeld ook representatieve verschillen in regio’s signaleren.” Uit het onderzoek blijkt - niet geheel verrassend - dat leden de komende 12 maanden vooral de prijsstijgingen als grootste uitdaging zien. Ook het consumentenvertrouwen en de economische teruggang hebben de aandacht, evenals (nog steeds) het verkrijgen van geschoold en ervaren personeel, het behouden van kwaliteit en het omgaan met tekorten en levertijden van materiaal. Alle leden kunnen de resultaten en conclusies bekijken in ons besloten ledengedeelte. Het rapport is toegevoegd aan de Branchemonitor Afbouw. Bekijk het rapport. Michel van Eekert gaf daarnaast een inspirerende kijk op berichten die door de media worden verspreid: met zijn eigen statistieken en onderzoeksgegevens ernaast werd het daadwerkelijke nieuws soms toch even anders. Zijn boodschap daarbij was: “Laat je niet gek maken! Let goed op en bepaal jouw strategie aan de hand van correct onderbouwde cijfers. En geloof niet alles wat wordt geroepen en geschreven.”

Deel dit artikel: