Voldoet jouw bedrijf aan de wettelijke eisen?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
03 februari 2022

Seksuele intimidatie voorkomen

Het thema ‘seksuele intimidatie’ is sinds 1994 onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet. De laatste weken is dit een hot topic in alle media. Minder bekend is dat je als werkgever verplicht bent om de risico’s van seksuele intimidatie in kaart te brengen in de RI&E.

Net als agressie, discriminatie en pesten valt seksuele intimidatie onder de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Als werkgever ben je op grond van de Arbowet verplicht om te zorgen dat deze vorm van arbeidsbelasting wordt voorkomen of beperkt. En je moet aan kunnen tonen hoe je dit doet. 

Zelfinspectietool

Er is een zelfinspectietool van de Inspectie SZW waarmee je kunt checken of jouw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen. Naar de inspectietool.

Wegwijzer Seksuele Intimidatie

Een ander praktisch instrument is de Wegwijzer Seksuele Intimidatie. Dit document is door TNO opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Leidinggevenden, HR-medewerkers, maar ook slachtoffers en omstanders kunnen hier handvatten in vinden om vermeende seksuele intimidatie op het werk aan te pakken. Download de Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk. 

Verplichte RI&E

De risico’s kunt je goed in kaart brengen in een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ook moet je als werkgever medewerkers vervolgens voorlichten over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. Last but not least moet een werkgever er ook op toezien dat medewerkers de instructies en voorschriften, die erop gericht zijn het risico op seksuele intimidatie te voorkomen of beperken, naleven. Heb je nog geen (overigens verplichte!) RI&E, of wil je checken of je dit onderdeel wel helder hebt beschreven? Lees meer over een online RI&E maken. 

Deel dit artikel: