Voorbereiden op emissieloos materieel?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 november 2023

Schoon en emissieloos bouwen

Misschien ben je je pas net aan het verdiepen in de mogelijkheden van een emissieloze bedrijfswagen, maar ondertussen gaan de ontwikkelingen en plannen in rap tempo door. Overheden, marktpartijen en diverse branches hebben onlangs het convenant Schoon- en Emissieloos Bouwen getekend. Naast een emissieloos wagenpark horen daar ook emissieloos materieel op de bouwplaats en slimme bouwlogistiek bij.

Vijfenveertig partijen tekenden het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Branche- en netwerkorganisaties in de bouw, waterschappen, provincies, gemeenten, grote opdrachtgevers in de bouw en ministeries willen de komende jaren de bouw schoner, gezonder en stiller maken. Het convenant bevat een routekaart, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe en in welk tempo bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren om uiteindelijk over te gaan op schone of emissieloze varianten. Lichter materieel wordt eerder emissieloos dan zwaarder of specialistisch materieel.

SEB draagt bij aan de kabinetsdoelen voor natuur, klimaat en gezondheid uit het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof en vraagt grote investeringen en innovatievermogen van ondernemers en opdrachtgevers. De Rijksoverheid stelt tot en met 2030 meer dan één miljard euro beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw gericht op werk-, voer- en vaartuigen. De afspraken in het convenant om meer schoon en emissieloos bouwmaterieel in te zetten, zorgt voor een daling van de uitstoot-emissies en voor positieve effecten voor de natuur (stikstof), het klimaat (CO) en de gezondheid (fijnstof en stikstof).

Schoon en emissieloos bouwen is nog volop in ontwikkeling. Er zijn ook nog geen kant-en-klare oplossingen. Bouwend Nederland heeft een praktisch overzicht gemaakt van de routekaart.

 

Deel dit artikel: